De interes general
Denumire formular Vizualizează formular

 

Serviciul protecție socială
Denumire formular Vizualizează formular
Informatii program stomatologic 2021-2024  Descarcă/Vizualizează
Cerere înscriere program stomatologic  Descarcă/Vizualizează
Declarație GDPR  Descarcă/Vizualizează
Formular cerere pentru acordare tichete sociale  Descarca/Vizualizeaza
Formular cerere acordare venit minim incluziune  Descarcă / Vizualizează
Cerere ajutor pentru plata chiriei  Descarcă / Vizualizează
Formulare tip cantina  Descarcă / Vizualizează
Cerere ajutor de deces-urgență  Descarcă / Vizualizează
Fomulare tip – Încălzirea locuinței  Descarcă / Vizualizează
Cerere tip pentru ancheta-bani de liceu  Descarcă / Vizualizează
Adeverință  Descarcă / Vizualizează
Cerere  de solicitare a subvenției în temeiul Legii nr.34/1998  Descarcă/Vizualizează
Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială  Descarcă/Vizualizează
ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII CREȘTEREA COPILULUI
Informații utile privind întocmirea dosarelor  Descarcă/Vizualizează
Lista actelor necesare pentru dosarele de alocatie indemnizație stimulent inserție  Descarcă/Vizualizează
1. Formulare alocație de stat + Lista actelor necesare (5 doc.)
Opis  Descarcă/Vizualizează
Cerere alocație  Descarcă/Vizualizează
Anexa UE (doar pentru copii născuți în UE)  Descarcă/Vizualizează
Declarație celălalt părinte (doar pentru părinții necăsătoriți)  Descarcă/Vizualizează
Lista actelor necesare pentru dosarele de alocatie indemnizație stimulent inserție  Descarcă/Vizualizează
2. Formulare indemnizație creștere copil + Lista actelor necesare (5 doc.)
Opis  Descarcă/Vizualizează
Cerere tip  Descarcă/Vizualizează
Adeverință tip  Descarcă/Vizualizează
Declarația celuilalt părinte (doar pentru părinții necăsătoriți)  Descarcă/Vizualizează
Lista actelor necesare pentru dosarele de alocatie indemnizație stimulent inserție  Descarcă/Vizualizează
3. Stimulent inserție + Lista actelor necesare (4 doc.)
Opis  Descarcă/Vizualizează
Cerere tip  Descarcă/Vizualizează
Declarație stagiu de cotizare  Descarcă/Vizualizează
Lista actelor necesare pentru dosarele de alocatie indemnizație stimulent inserție  Descarcă/Vizualizează
4. Formulare indemnizație creștere copil cu handicap + Lista actelor necesare (4 doc.)
Opis  Descarcă/Vizualizează
Cerere tip  Descarcă/Vizualizează
Declarație stagiu de cotizare  Descarcă/Vizualizează
Lista actelor necesare pentru dosarele de alocatie indemnizație stimulent inserție  Descarcă/Vizualizează
AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE 2023-2024 (11 doc)
Cerere-declarație pe propria răspundere  Descarcă/Vizualizează
Cerere simplificată pentru modificare  Descarcă/Vizualizează
Declarație consimțământ  Descarcă/Vizualizează
Informații generale depunere program  Descarcă/Vizualizează
Tipuri de ajutoare  Descarcă/Vizualizează
Criterii de eligibilitate  Descarcă/Vizualizează
Lista bunurilor  Descarcă/Vizualizează
Acte necesare  Descarcă/Vizualizează
Obligațiile beneficiarilor  Descarcă/Vizualizează
Plafoane și cuantumuri  Descarcă/Vizualizează
Informații suplimentare  Descarcă/Vizualizează
Centrul de incluziune socială
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere pentru acordarea serviciilor  din partea CIS Descarcă / Vizualizează
Serviciul asistenta persoanelor cu dizabilități
Cererile sunt editabile  se pot completa și trimite pe adresa de e-mail  dizabilitati@dasmclujnapoca.ro
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere suport financiar pentru copiii cu dizabilități Descarcă / Vizualizează
Cerere ancheta sociala admitere centru de ingrijire  Descarcă / Vizualizează
Cerere ancheta sociala comisie handicap adulti  Descarcă / Vizualizează
Cerere card- legitimatie parcare persoane cu handicap  Descarcă / Vizualizează
Cerere indemnizatie persoane cu handicap  Descarcă / Vizualizează
Cerere adeverință – indemnizație  Descarcă / vizualizează
Cerere transport urban persoane cu handicap  Descarcă / Vizualizează
Cerere anchetă socială privind evaluarea copiilor necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului Cluj/ Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională  Descarcă / Vizualizează
Serviciul protecția copilului și familiei
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere solicitare servicii CRPC Descarcă / Vizualizează
Declaratie plecare părinte  Descarcă / Vizualizează
Declarație îngrijire  Descarcă / Vizualizează
Serviciul resurse umane salarizare
Denumire formular Vizualizează formular
Formulare tip pentru funcții contractuale
FORMULAR DE ÎNSCRIERE la exemenul de promovare în grad profesional/treaptă profesională Descarcă / Vizualizează
Formular adeverinta vechime  Descarcă / Vizualizează
Formular cerere inscriere concurs  Descarcă / Vizualizează
Cerere pentru eliberare adeverințe Descarcă/Vizualizează
Cerere concediu de odihna Descarcă/Vizualizeaza
Bilet de voie Descarcă/Vizualizează
Formulare tip pentru funcții publice
Adeverință vechime  Descarcă / Vizualizează
CV European HG 1021/ 2004  Descarcă / Vizualizează
Declarație pe proprie răspundere cf. OUG 24/2008  Descarcă / Vizualizează
Formular inscriere  concurs editabil  Descarcă/Vizualizează
Cerere pentru eliberare adeverințe Descarcă/Vizualizează
Cerere concediu de odihna  Descarcă/Vizualizeaza
Bilet de voie  Descarcă/Vizualizează
Formulare tip asistenți personali
Acte necesare pentru angajare asistent personal Descarcă/Vizualizează
Adresă comunicare deces Descarcă/Vizualizare 
Cerere concediu de odihnă Descarcă/Vizualizare
Cerere de angajare asistent personal  Descarcă/Vizualizare
Cerere încetare CIM cu acordul părților  Descarcă/Vizualizare 
Cerere  eliberare adeverință necesară la: medic;  spitalizare;  venit net;   bancă;  burse școlare; locuințe sociale Descarcă/Vizualizare
Cerere eliberare adeverință pentru dovedire calitate de angajat pentru DASM necesară la DGASPC Descarca/Vizualizare
Declarație anexa 1 Descarcă/Vizualizare
Declarație pe proprie răspundere anexa 2 Descarcă/Vizualizare
Declarație pe proprie răspundere anexa 3 Descarcă/Vizualizare
Foaie de pontaj asistenți personali Descarcă/Vizualizare
Serviciul asistența persoanelor vârstnice
Denumire formular Vizualizează formular
Comunicat  depunere cereri pentru tichete sociale pe suport electronic in cadrul Programului social Alimente Descarcă/Vizualizează
Cerere-declarație pentru programul social alimente Descarcă-Vizualizează
Cerere pentru servicii de îngrijire la domiciliu  Descarcă/Vizualizează
Cerere internare camin persoane vârstnice Descarcă/Vizualizează
CERERE INSCRIERE CZV 1 Descarcă / Vizualizează
CERERE INSCRIERE CZV 2  Descarcă / Vizualizează
HCL 169/2022  Descarcă/Vizualizează
HCL 791/2022 Descarcă/Vizualizează
Centrul social de urgență
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere asistență în centru  Descarcă / Vizualizează
Centrul de zi „Țara Minunilor”
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere pentru acordarea serviciilor in centrul de zi  Descarcă / Vizualizează
Securitate și sănătate în muncă
Denumire formular Vizualizează formular
Instruirea periodică pentru personalul tehnico-administrativ Descarcă / Vizualizează
Instruirea periodică pentru personalul muncitor Descarcă / Vizualizează