Declarații de avere
Nr. Nume
1 ALBU LOREDANA-CORINA
2 ALUAȘI CLAUDIA-CARMEN
3 AȘTILEAN RODICA-CODRUȚA
4 BERBECUȚ GABRIELA-MARIA
5 BERCHEȘAN CAMELIA-SORINA
6 BILAȘCO IRINA-ADRIANA
7 BLEBEA MIHAELA LUCIA
8 BOCȘE LIGIA
9 BODIU CARMEN-TATIANA
10 BODOCHI EMILIA-ELENA
10 BODOCHI EMILIA-ELENA rectificativă
11 BOGDAN SEVER-MIHAIL
12 BORBE LUMINIȚA
13 BOTA SIMONA-CRISTINA
13 BOTA SIMONA-CRISTINA rectificativă
14 BUMB MITINA
15 BURIAN MARIA-VERONICA
16 BUTYKA CRISTINA
17 CĂLIN RALUCA-DANIELA
18 CĂPUȘAN VIOLETA
19 CARP VALERIU-OCTAVIAN
20 CÎMPEAN PAUL-IOAN
21 CIORNEI CARMEN MARCELA
22 CIUI RAMONA
23 CIUPEI GABRIELA
24 COLCERIU ANGELA-SIMONA
25 COSMA ANCA-ALINA
26 CRĂCIUN MARIA
27 CRIȘAN DANIELA
28 CRIȘAN CORINA
29 CRISTUREAN ANA-MARIA
30 CRUCERU MEDA-GABRIELA
31 DANCIU IOANA-VIOLETA
32 FARCAȘ ANA-MARIA
32 FARCAȘ ANA-MARIA rectificativă
33 FODOR CRISTINA-VICTORIA
34 FRITEA CAMELIA-ANDA
35 GÂRDAȘ ROXANA-MARIA
36 GRIGORAȘ BRÎNDUȘA-ANTONIA
37 HANCSIKI NOEMI
38 HETEA CRISTIAN
39 HOCA ILEANA EVA
40 ICLODEAN-LAZAR MAGDA
40 ICLODEAN-LAZAR MAGDA rectificativa
41 ICLODEAN-LAZAR CRISTIAN-FLORIN
41 ICLODEAN-LAZAR CRISTIAN-FLORIN rectificativa
42 IELCIU DIANA-VIOLETA
42 IELCIU DIANA-VIOLETA rectificativa
43 IGNAT MIRELA-CARMEN
44 ISACU ALEXANDRA-EUGENIA
45 IVĂNESCU LIVIANA
46 LACZI ILDICO
47 LAURUS IOAN
48 LAZAR ANA-MARIA
49 LEHET FLAVIA-ORNELA
50 LIȘCAN ALEXANDRA-SPERANȚA
50 LIȘCAN SPERANȚA ALEXANDRA rectificativă
51 LUȚICHIEVICI DAN
52 MACOVEI MARIA-LUCIA
53 MARCOVICI MIHAELA
54 MĂRȚIȘ RENATA-ANDA
55 MĂTIȚĂ DANIEL
56 MIRON CAMELIA
57 MOCAN AUREL
58 MOISĂ CRINA
59 MOLDOVAN FLORINA-ANA
60 MOLDOVAN BIANCA-ȘTEFANIA
61 MOLDOVAN DIANA-CRISTINA
62 MORAR OANA
63 MUDURE MARCELA-VOICHIȚA
64 MUNTEAN LUCIA
65 MUREȘAN ANCA-IONELA
66 NAN ANCUȚA-CAMELIA
67 OARGA BIANCA-DACIANA-FELICIA
68 OLAR ADINA
69 OLTEAN IOANA
69 PETRIȘOR LUMINIȚA-MIRELA
70 PETRIȘOR LUMINIȚA-MIRELA rectificativă
71 PINTEA ANCUȚA
72 PLOSCAR ALEXANDRU
73 POELINCA MARIUS-OVIDIU
74 POKOLA IZABELLA
75 POP VANCEA DANIELA
76 POPA ARIANDA-MANUELA
76 POPA ARIANDA-MANUELA
77 PUSTAI CARMEN
78 RAJKA DANIELA
79 ROȘCA MIHAELA
80 RUS MIHAELA-BIANCA
81 RUS LUMINIȚA-CAMELIA
82 SELICEAN ANAMARIA-LAURA
83 SOFIANIUC SORANA
84 STOICA MIHAELA
85 STOICA EMIL
86 SUCIU NICOLETA
87 SUCIU DANIELA-MARIA
88 ȘERDEAN LENUȚA
89 TOMA ANCUȚA
90 TOMI LUMINIȚA-SIMONA
91 TOMPA VIORICA
92 TOTELECAN AURA-DIANA
93 TRIF ȘTEFAN-CODRUȚ
94 URKAN REKA
95 URSACHE MARIUS-CĂTĂLIN
96 VARGA MONICA-MARIA
97 VLĂDESCU ALIN
98 ZSOLDOS SARI
99 NAS CĂTĂLINA
100 CRIȘAN RAMONA
101 DAVID ILEANA
102 GHERMAN MIHAELA
103 SUCIU LIVIA
 1. Declarații de avere
  Nr. Nume
  1 ALBU N. LOREDANA-CORINA
  2 ALUAȘI A. CLAUDIA-CARMEN
  3 ANDREICA P. DANIEL CORNEL
  4 AȘTILEAN V. RODICA-CODRUȚA
  5 BERBECUȚ A.L. GABRIELA-MARIA
  6 BERCHEȘAN V. CAMELIA-SORINA
  7 BILAȘCO A. IRINA-ADRIANA
  8 BLEBEA M. MIHAELA LUCIA
  9 BOCȘE V. Ligia
  10 BODIU D. CARMEN-TATIANA
  11 BODOCHI O. EMILIA-ELENA
  12 BOGDAN E. SEVER-MIHAIL
  13 BORBE S. LUMINIȚA
  14 BOTA R. SIMONA-CRISTINA
  15 BUMB T. MITINA
  16 BURIAN C. MARIA-VERONICA
  17 BUTYKA A. CRISTINA
  18 CĂLIN D. RALUCA-DANIELA
  19 CĂPUȘAN P. VIOLETA
  20 CARP L. VALERIU-OCTAVIAN
  21 CÎMPEAN I. PAUL-IOAN
  22 CIORNEI S. CARMEN MARCELA
  23 CIUI L. RAMONA
  24 CIUPEI N.A. GABRIELA
  25 COLCERIU S. ANGELA-SIMONA
  26 COSMA N. ANCA-ALINA
  27 CRĂCIUN N. MARIA
  28 CRIȘAN I. DANIELA
  29 CRIȘAN L.I. CORINA
  30 CRISTUREAN I. ANA-MARIA
  31 CRUCERU C. MEDA-GABRIELA
  32 DANCIU A. IOANA-VIOLETA
  33 DAVID A. ILEANA
  34 FARCAȘ G. ANA-MARIA
  35 FARCAȘ I. RALUCA-IOANA
  36 FODOR E. CRISTINA-VICTORIA
  37 FRĂTEAN I. ALIN
  38 FRITEA S. CAMELIA-ANDA
  39 GÂRDAȘ I. ROXANA-MARIA
  40 GRIGORAȘ E. BRÎNDUȘA-ANTONIA
  41 HANCSIKI A. NOEMI
  43 HETEA A. CRISTIAN
  43 HOCA L. ILEANA EVA
  44 ICLODEAN-LAZAR M. MAGDA
  45 ICLODEAN-LAZAR R. CRISTIAN-FLORIN
  46 IELCIU V. DIANA-VIOLETA
  47 IGNAT I. MIRELA-CARMEN
  48 ISACU A.D. ALEXANDRA-EUGENIA
  49 IVĂNESCU C. LIVIANA
  50 LĂCĂTUȘ-IAKAB B. BELA-OLIMPIU
  51 LACZI Z. ILDIKO
  52 LAURUS P. IOAN
  53 LAZAR C. ANA-MARIA
  54 LEHET D. FLAVIA-ORNELA
  55 LIȘCAN G. ALEXANDRA-SPERANȚA
  56 MACOVEI V. MARIA-LUCIA
  57 MARCOVICI C. MIHAELA
  58 MĂRȚIȘ Ș. RENATA-ANDA
  59 MĂTIȚĂ L.A. DANIEL
  60 MIRON V. CAMELIA
  61 MOCAN T. AUREL
  62 MOISĂ M.N. CRINA
  63 MOLDOVAN F. FLORINA-ANA
  64 MOLDOVAN I. BIANCA-ȘTEFANIA
  65 MOLDOVAN R.D. DIANA-CRISTINA
  66 MUDURE G.H.E. MARCELA-VOICHIȚA
  67 MUNTEAN I. LUCIA
  68 MUREȘAN I. ANCA-IONELA
  69 NAN D. ANCUȚA-CAMELIA
  70 NAS I. CĂTĂLINA
  71 OARGA G.H. BIANCA-DACIANA-FELICIA
  72 OLAR I. ADINA
  73 OLTEAN I. IOANA
  74 PETRIȘOR C. LUMINIȚA-MIRELA
  75 PLOSCAR A. ALEXANDRU
  76 POELINCA D. MARIUS-OVIDIU
  77 POKOLA A. IZABELLA
  78 POP A.L. LUCIA-MARGARETA
  79 POP-JUCAN I. IOANA
  80 POPA T. ARIANDA-MANUELA
  81 PUSTAI S. CARMEN
  82 Rajka I. Daniela
  83 RUS D. MIHAELA-BIANCA
  84 RUS I. LUMINIȚA-CAMELIA
  85 SELICEAN E.M. ANAMARIA-LAURA
  86 ȘERDEAN V. LENUȚA
  87 SOFIANIUC I. SORANA
  88 STOICA A. MIHAELA
  89 STOICA E. EMIL
  90 SUCIU A. NICOLETA
  91 SUCIU I. DANIELA-MARIA
  92 SUCIU L. LIGIA
  93 TĂMĂȘAN G. MARINELA MONICA
  94 TOMA S. ANCUȚA
  95 TOMI V. LUMINIȚA-SIMONA
  96 TOMPA G. VIORICA
  97 TOTELECAN A. AURA-DIANA
  98 TRIF S. ȘTEFAN-CODRUȚ
  99 URKAN E. REKA
  100 URSACHE N. MARIUS-CĂTĂLIN
  101 VARGA G. MONICA-MARIA
  102 VLĂDESCU A. ALIN
  103 ZSOLDOS M. SARI
Declarații de avere
Nr. Nume
1 Albu Loredana Corina
2  Aluași Claudia Carmen
3  Aștilean Rodica Codruța
4  Berbecuț Gabriela Maria
5  Bercheșan Camelia Sorina
6  Bilașco Irina Adriana
7  Blebea Mihaela Lucia
8  Bocșe Ligia
9  Bodiu Carmen Tatiana
10  Bodochi Emilia Elena
11  Bogdan Sever Mihail
12  Borbe Luminița
13  Bota Simona Cristina
14 Bumb Mitina
15  Burian Maria Veronica
16  Butyka Cristina
17  Călin Raluca Daniela
18  Cîmpean Paul Ioan
19  Căpușan Violeta
20  Carp Octavian
21  Ciornei Carmen Marcela
22  Ciui Ramona
23  Ciupei Gabriela
24  Colceriu Angela Simona
25  Cosma Anca Alina
26  Crăciun Maria
27  Crișan Corina
28  Crișan Daniela
29  Cristurean Ana Maria
30  Cruceru Meda Gabriela
31  Danciu Ioana Violeta
32  David Ileana
33  Făgădar Alexandra Niculina
34  Farcaș Raluca Ioana
35  Fodor Cristina Victoria
36  Frătean Alin
37 Fritea Camelia Anda
38  Gal Ildiko
39  Gârdaș Roxana Maria
40  Grigoraș Brândușa Antonia
41  Hancsiki Noemi
42  Hetea Cristian
43  Hoca Ileana Eva
44  Iclodean Cristian Florin
45  Iclodean Lazăr Magda
46  Isacu Alexandra Eugenia
47 Ignat Mirela Carmen
48  Lăcătuș Iakab Bela Olimpiu
49  Laurus Ioan
50  Lehet Flavia Ornela
51  Lișcan Alexandra Speranța
52  Luțichievici Dan
53 Lazăr Ana Maria
54 Luca Maria Magdalena
55  Macovei Maria Lucia
56  Marcovici Mihaela
57  Martiș Renata Anda
58  Mayer Hajnal Anna
59  Miron Camelia
60  Mocan Aurel
61  Moisa Crina
62  Moldovan Bianca Ștefania
63  Moldovan Florina Ana
64 Moldovan Diana Cristina
65  Morar Valer Sorin
66 Morar Oana Claudia
67  Mudure Marcela Voichița
68  Muntean Lucia
69 Mureșan Anca Ionela
70  Nan Ancuța Camelia
71  Nica Alexandru Vasile
72  Oargă Bianca Daciana Felicia
73  Olar Adina
74  Oltean Ioana
75  Petrișor Luminița Mirela
76  Ploscar Alexandru
77  Poelincă Marius Ovidiu
78  Pokola Izabella
79  Pop Lucia Margareta
80  Popa Arianda Manuela
81 Pop Jucan Ioana
82 Pustai Carmen
83  Rus Mihaela Bianca
84 Rus Luminița Camelia
85  Selicean Anamaria Laura
86  Șerdean Lenuța
87  Sofianiuc Sorana
88  Stoica Emil
89  Stoica Mihaela
90  Suciu Daniela Maria
91 Suciu Nicoleta
92  Tămășan Marinela Monica
93  Tomi Luminița Simona
83  Totelecan Aura Diana
84  Trif Ștefan Codruț
85  Urkan Reka
86  Ursache Marius Cătălin
87  Varga Monica
88  Vlădescu Alin
Declarații de avere
Nr. Nume
1 Albu Loredana Corina
2 Aluași Claudia Carmen
3 Aștilean Rodica Codruța
4 Barbu Alexandra Speranța
5 Berbecuț Gabriela Maria
6 Bercheșan Camelia Sorina
7 Bilașco Irina Adriana
8 Blebea Mihaela Lucia
9 Bocșe Ligia
10 Bodiu Carmen Tatiana
11 Bodochi Emilia Elena
12 Bogdan Sever Mihail
13 Borbe Luminița
14 Bota Simona Cristina
15 Burian Maria Veronica
16 Butyka Cristina
17 Călin Raluca Daniela
18 Cîmpean Paul Ioan
19 Căpușan Violeta
20 Carp Octavian
21 Ciornei Carmen Marcela
22 Ciornei Oana Claudia
23 Ciui Ramona
24 Ciupei Gabriela
25 Colceriu Angela Simona
26 Cosma Anca Alina
27 Crăciun Maria
28 Crișan Corina
29 Crișan Daniela
30 Cristurean Ana Maria
31 Cruceru Meda Gabriela
32 Danciu Ioana Violeta
33 David Ileana
34 Făgădar Alexandra Niculina
35 Farcaș Raluca Ioana
36 Fodor Cristina Victoria
37 Frătean Alin
38 Gal Ildiko
39 Gârdaș Roxana Maria
40 Grigoraș Brândușa Antonia
41 Hancsiki Noemi
42 Hetea Cristian
43 Hoca Ileana Eva
44 Iclodean Cristian Florin
45 Iclodean Lazăr Magda
46 Isacu Alexandra Eugenia
47 Lăcătuș Iakab Bela Olimpiu
48 Laurus Ioan
49 Lehet Flavia Ornela
50 Luțichievici Dan
51 Macovei Maria Lucia
52 Marcovici Mihaela
53 Martiș Renata Anda
54 Mayer Hajnal Anna
55 Miron Camelia
56 Mocan Aurel
57 Moisa Crina
58 Moldovan Bianca Ștefania
59 Moldovan Florina Ana
60 Morar Valer Sorin
61 Mudure Marcela Voichița
62 Muntean Lucia
63 Nan Ancuța Camelia
64 Nica Alexandru Vasile
65 Oargă Bianca Daciana Felicia
66 Olar Adina
67 Oltean Ioana
68 Petrișor Luminița Mirela
69 Ploscar Alexandru
70 Poelincă Marius Ovidiu
71 Pokola Izabella
72 Pop Lucia Margareta
73 Popa Arianda Manuela
74 Rus Mihaela Bianca
75 Selicean Anamaria Laura
76 Șerdean Lenuța
77 Sofianiuc Sorana
78 Stoica Emil
79 Stoica Mihaela
80 Suciu Daniela Maria
81 Tămășan Marinela Monica
82 Tomi Luminița Simona
83 Totelecan Aura Diana
84 Trif Ștefan Codruț
85 Urkan Reka
86 Ursache Marius Cătălin
87 Varga Monica
88 Vlădescu Alin
Declarații de avere
Nr. Nume
1 Adam Daciana Cristina
2
Albu Loredana Corina
3
Andreea Luca
4
Aștilean Rodica Codruța
5
Berbecuț Gabriela Maria
6
Berecheșan Camelia Sorina
7
Bilașco Irina Adriana
8
Blebea Mihaela Lucia
9
Bodiu Carmen Tatiana
10
Bodochi Emilia Elena
11
Bogdan Sever Mihail
12
Borbe Luminița
13
Bota Simona Cristina
14
Burian Maria Veronica
15
Butyka Cristina
16
Călin Raluca Daniela
17
Carp Octavian
18
Cîmpean Paul Ioan
19
Ciornei Carmen Marcela
20
Ciui Ramona
21
Ciupei Gabriela
22
Colceriu Angela Simona
23
Cruceru Meda Gabriela
24
Danciu Ioana Violeta
25
Făgădar Alexandra Niculina
26
Fodor Cristina Victoria
27
Frătean Alin
28
Gârdaș Roxana Maria
29
Iclodean-Lazar Cristian
30
Iclodean-Lazar Magda
31
Isacu Alexandra Eugenia
32
Lăcătuș Bela Olimpiu
33
Laurus Ioan
34
Lutichievici Dan
35
Macovei Maria Lucia
36
Marcovici Mihaela
37
Mayer Kinczler Hajnal Anna
38
Miron Camelia
39
Mocan Aurel
40
Moisa Crina
41
Moldovan Bianca Ștefania
42
Moldovan Florina Ana
43
Morar Valer Sorin
44
Mudure Marcela Voichița
45
Muntean Lucia
46
Nica Alexandru Vasile
47
Oargă Bianca Daciana Felicia
48
Oltean Ioana
49
Olar Adina
50
Olari Daniela Cristina
51
Ploscar Alexandru
52
Pokola Izabela
53
Pop Lucia Margareta
54
Popa Arianda Manuela
55
Rus Mihaela Bianca
56
Selicean Anamaria Laura
57
Serdean Lenuta
58
Sofianiuc Sorana
59
Stoica Mihaela
60
Suciu Daniela Maria
61
Tămășan Marinela Monica
62
Totelecan Aura Diana
63
Trif Ștefan Codruț
64
Urkan Reka
65
Ursache Marius
66
Varga Monica
67
Vlădescu Alin
68 Artiudean Mariana Aurora
69 Cosma Anca Alina
70 Darie Gabriela
71 David Ileana
72 Goia Muntean Ana
73 Lazar Mariana
74 Moldovan Crina Claudia
75 Muraru Lucia
76 Potop Laura
77 Trif Cornelia Elena
 
Declarații de avere
Nr. Nume
1 Adam Daciana Cristina
2 Albu Loredana Corina
3 Andreea Luca
4 Aștilean Rodica Codruța
5 Berbecuț Gabriela Maria
6 Berecheșan Camelia Sorina
7 Bilașco Irina Adriana
8 Blebea Mihaela Lucia
9 Bodiu Carmen Tatiana
10 Bodochi Emilia Elena
11 Bogdan Sever Mihail
12 Borbe Luminița
13 Bota Simona Cristina
14 Burian Maria Veronica
15 Butyka Cristina
16 Călin Raluca Daniela
17 Carp Octavian
18 Cîmpean Paul Ioan
19 Ciornei Carmen Marcela
20 Ciui Ramona
21 Ciupei Gabriela
22 Colceriu Angela Simona
23 Crăciun Maria
24 Cruceru Meda Gabriela
25 Danciu Ioana Violeta
26 Dragos Anca Liliana
27 Făgădar Alexandra Niculina
28 Fodor Cristina Victoria
29 Frătean Alin
30 Gârdaș Roxana Maria
31 Ghițiu Monica Elena
32 Iclodean-Lazar Cristian
33 Iclodean-Lazar Magda
34 Isacu Alexandra Eugenia
35 Lăcătuș Bela Olimpiu
36 Laurus Ioan
37 Lehet Flavia Ornela
38 Lutichievici Dan
39 Macovei Maria Lucia
40 Marcovici Mihaela
41 Mayer Kinczler Hajnal Anna
42 Miron Camelia
43 Mocan Aurel
44 Moldovan Bianca Ștefania
45 Moldovan Florina Ana
46 Morar Valer Sorin
47 Mudure Marcela Voichița
48 Muntean Lucia
49 Nica Alexandru Vasile
50 Oargă Bianca Daciana Felicia
51 Olar Adina
52 Olari Daniela Cristina
53 Ploscar Alexandru
54 Pop Crina
55 Pop Lucia Margareta
56 Popa Arianda Manuela
57 Rus Mihaela Bianca
58 Selicean Anamaria Laura
59 Sofianiuc Sorana
60 Stoica Mihaela
61 Suciu Daniela Maria
62 Tămășan Marinela Monica
63 Totelecan Aura Diana
64 Trif Ștefan Codruț
64 Urkan Reka
65 Ursache Marius
66 Varga Monica
67 Vlădescu Alin
68 Aschilean Anica
69 Berar Chindris Gabriela
70 Deac Vera
71 Dragos Anca Liliana
72 Groza Maria
73 Hinteoar Paladie Maria
74 Moldovan Maria
75 Pop Mihaela Andreia
76 Starjil Alexandra Codruta
77 Vera Oana Costina
Declarații de avere
Nr. Nume
1
Adam Daciana Cristina
2 Albu Loredana Corina
3 Aștilean Rodica Codruța
4 Berbecuț Gabriela Maria
5 Bilașco Irina Adriana
6 Blebea Mihaela Lucia
7 Bodiu Carmen Tatiana
8 Bodochi Emilia Elena
9 Bogdan Sever Mihail
10 Borbe Luminița
11 Bota Simona Cristina
12 Burian Maria Veronica
13 Butyka Cristina
14 Călin Raluca Daniela
15 Carp Octavian
16 Cîmpean Paul Ioan
17 Ciornei Carmen Marcela
18 Ciui Ramona
19 Ciupei Gabriela
20 Colceriu Angela Simona
21 Constantiniu Luana Anca
22 Crăciun Maria
23 Cruceru Meda Gabriela
24 Danciu Ioana Violeta
25 Făgădar Alexandra Niculina
26 Frătean Alin
27 Gârdaș Roxana Maria
28 Ghițiu Monica Elena
29 Iclodean-Lazar Cristian
30 Iclodean-Lazar Magda
31 Isacu Alexandra Eugenia
32 Lăcătuș Bela Olimpiu
33 Lehet Flavia Ornela
34 Lutichievici Dan
35 Marcovici Mihaela
36 Mayer Kinczler Hajnal Anna
37 Mocan Aurel
38 Mogosan Rozalia
39 Moldovan Bianca Ștefania
40 Morar Valer Sorin
41 Mudure Marcela Voichița
42 Muntean Lucia
43 Muntean Mioara
44 Nica Alexandru Vasile
45 Oargă Bianca Daciana Felicia
46 Olar Adina
47 Olari Daniela Cristina
48 Ploscar Alexandru
49 Pokola Izabela
50 Pop Crina
51 Pop Lucia Margareta
52 Popa Arianda Manuela
53 Rucareanu Crucita
54 Selicean Anamaria Laura
55 Sofianiuc Sorana
56 Stoica Mihaela
57 Suciu Daniela Maria
58 Tămășan Marinela Monica
59 Totelecan Aura Diana
60 Urkan Reka
61 Ursache Marius
62 Varga Monica
63 Vlădescu Alin
64 Aschilean Anica
65 Darie Gabriela
66 Enache Elena
67 Lazar Mariana
68 Muraru Lucia
69 Popescu Angela
70 Strajan Liliana Maria
71 Zagraian Elisabeta