BINE ATI VENITcladirea sediu

CENTRUL DE SERVICII SOCIO-MEDICALE funcţioneză ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei de Asistenţă Socială Cluj-Napoca din februarie 2010.

          Copiii cu dizabilitati motorii sunt ajutati in recuperarea si integrare sociala de catre CENTRUL DE SERVICII SOCIO-MEDICALE din strada Aviator Badescu nr 32, organizat ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei de Asistenţă Socială Cluj-Napoca, fără personalitate juridică, având sediul în Cluj-Napoca, Str. Av. Badescu, Nr.32.

       Obiectivele principale ale Centrului de Servicii Socio Medicale sunt:
• depistare şi intervenţie precoce în tulburările de dezvoltare la copii cu vârste cuprinse între 0-2 ani.
• Recuperarea / reabilitarea copiilor cu vârste cuprinse între 0-18 ani cu disabilităţi motorii, neuromotorii şi deficiente asociate;
• Informarea,consilierea şi orientarea familiei în vederea integrarii sociale a copilului cu handicap
• Apararea drepturilor civile, sociale şi demnitatea persoanelor cu nevoi speciale

Domeniul de activitate al Centrului de Servicii Socio Medicale:
– asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare si întreţinere motorie, psihologică, logopedica, asistenta sociala, fizioterapie, masaj terapeutic;
– organizează activităţi de socializare atât în interiorul centrului, cât şi în afara acestuia;
– asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi beneficiarilor, privind problematica socială (probleme familiale, psihologice);
– elaborează şi utilizează materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu handicap;

În prezent de serviciile centrului beneficiează un număr de 70 de copii cu dizabilităţi. Toate serviciile oferite pentru copii sunt gratuite.

         COPILUL Dvs. este si COPILUL NOSTRU atata timp cat are nevoie de PROGRAMELE CSSM. Impreuna – si Dvs si Noi – trebuie sa gandim ca TERAPIA-RECUPERAREA-INTEGRAREA-PARTICIPAREA copilului sa fie COMPLEXĂ-COMPLETĂ-DIVERSIFICATĂ.

vezi REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 

 

 

 

 

 

 

Conditii admitere centru CSSM

Pacientul trebuie:

  • să prezinte diagnostic de afecţiune neuro-psiho-motorie (certificat prin documente medicale) şi în urma evaluărilor să rezulte faptul că activităţile centrului se pliază pe  nevoile individuale;
  • să fie copii cu handicap grav, accentuat, mediu şi uşor, deţinătoare sau nu de certificat de încadrare în grad de handicap valabil, sau afectiuni neuro-motorii;
  • să prezinte domiciliul legal/reşedinţa în/pe raza municipiului Cluj-Napoca;
  • să nu depaşească vârsta de 18 de ani.

 

Pentru admiterea la centrul CSSM sunt necesare urmatoarele acte :

  • cerere tip pentru includere în activităţile centrului, întocmită de către solicitant sau de către aparţinătorul legal al acestuia;
  • xerocopii după documentele privind identitatea persoanei (certificat de naştere, buletin/carte de identitate) şi documentele de stare civilă (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, după caz);
  • documente care să ateste starea de sănătate şi istoricul medical al pacientului (adeverinţe medicale de la medicul de familie, iesiri din spital, scrisori medicale);
  • certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (optional) ;

 

Persoana cu diagnostic de afecţiune neuropsihomotorie sau reprezentantul legal al acesteia, va depune o cerere la Centrul CSSM, împreuna cu actele solicitate respectiv: certificat de handicap, certificat de naştere, buletin aparţinători, scrisori medicale, scrisori medicale de iesire din spital, trimitere de la medicul de familie.

Admiterea unui nou beneficiar la serviciile CSSM se face doar în măsura în care există resurse disponibile şi conform prevederilor legale.

Centrul de Servicii Socio Medicale oferă următoarele servicii:

– DEPISTARE SI INTERVENŢIE MEDICO-SOCIALĂ  PRECOCE

– EVALUARE MULTIDISCIPLINARĂ COMPLEXĂ

– ASISTENŢĂ MEDICALĂ

– KINETOTERAPIE

– MASAJ

– PSIHOTERAPIE ŞI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

– SOCIALIZARE

– ASISTENŢĂ SOCIALĂ

– ELECTROTERAPIE MAGNETOTERAPIE Si HIDROTERAPIE

– HIDROKINETOTERAPIE

– TERAPIE PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI OCUPAŢIONALĂ

Benficiarii serviciilor CSSM sunt:

  • copii cu handicap neuro motor si asociat 0-18 ani

Numărul mediu/lună de pacienţi care beneficiază de serviciile centrului este de 70. Zilnic sunt prezenţi 22-24 beneficiari care au un program individualizat, adaptat nevoilor de terapii speciale precum şi programe de grup.

CENTRUL DE SERVICII SOCIO-MEDICALE

Cluj-Napoca,  Str. Av. Badescu, Nr.32.

Telefon: 0371-328.735; 0735-210.554

persoană de contact: ALIN VLĂDESCU