image_pdfimage_print

Serviciului Management de Proiecte şi Dezvoltare Comunitară are rolul de a identifica nevoile de natură socială de la nivelul municipiului Cluj-Napoca şi totodată, de a găsi soluţii care să răspundă acestor nevoi, în principal prin atragerea de fonduri nerambursabile, contribuind astfel la dezvoltarea socială locală durabilă şi sustenabilă

Serviciului Management de Proiecte şi Dezvoltare Comunitară îşi propune:

 • să dezvolte şi să diversifice serviciile din domeniul social de la nivelul municipiului Cluj-Napoca astfel încât acestea să răspundă cât mai adecvat nevoilor sociale existente;

 • să contribuie la îmbunătăţire calităţii serviciilor sociale oferite la nivelul municipiului Cluj-Napoca.

Ierarhizează la nivelul instituției obiectivele și țintele ce trebuie realizate în domeniul atragerii fondurilor nerambursabile şi al dezvoltării comunitare ţinând cont de cadrul legislativ și de politici publice existente;

 • propune măsuri pentru eficientizarea atragerii finanţărilor precum şi a implementării proiectelor la nivelul Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, în acord cu legislaţia aplicabilă;

 • realizează și standardizează procesele specifice managementului de proiect la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală și asigură controlul respectării proceselor/procedurilor aplicabile managementului de proiect;

 • colectează informaţii relevante/realizează studii pentru realizarea diagnozei şi prognozei sociale locale în vederea atragerii de fonduri nerambursabile;

 • identifică surse de finanţare pentru soluţionarea problemelor de natură socială identificate la nivel local;

 • asigură iniţierea şi menţinerea de relaţii de bună colaborare şi a parteneriatelor cu entitățile publice și private relevante, la nivel local, național și internațional în vederea elaborării și implementării de proiecte de interes local în domeniul social;

 • oferă suport universităților și institutelor de cercetare naţionale şi internaţionale în vederea realizării de cercetări în domeniul social, relevante pentru dezvoltarea socială locală sustenabilă;

 • coordonează activități de facilitare comunitară și implementarea de programe și de măsuri cu caracter social la nivel local în funcţie de problemele identificate;

 • participă și coodonează, după caz elaborarea documentelor de politici publice sectoriale şi zonale locale în domeniul social, monitorizând, în limita competențelor, implementarea acestora;

 • organizează seminarii, întâlniri și alte reuniuni cu participare locală, națională și internațională în domeniul social;

 • contribuie la promovarea imaginii pozitive a Direcţieie de Asistenţă Socială şi Medicală în rândul publicului larg, al colaboratorilor instituţionali şi al societăţii civile.

Adresa: Cluj-Napoca, Str. Venus fn

Telefon/fax: 0730/634164

e-mail:managementproiect.dasm@gmail.com