image_pdfimage_print

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială și Medicală.
SCOP:
Aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice, elaborarea planului anual de achiziții publice, aplicarea procedurilor de organizare a licitațiilor publice și aprovizionarea cu materiale a instituției.