image_pdfimage_print

Despre noi
csu3CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ  este o unitate de asistenţă socială destinată găzduirii temporare a persoanelor fără adăpost, dată în folosință la data de 22.11.2012.

A fost realizat din fonduri  nerambursabile atrase de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în cadrul Programului de Interes Naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă” : buget național: 730.000 lei (90%) și contribuția din bugetul local 73.000 lei (10%).centrul-social-de-urgenta-1

vezi REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Mulțumim elevilor Colegiului de servicii în turism „Napoca” pentru inițiativa avută privind marcarea sărbătoririi nașterii Domnului prin colinde, daruri și gânduri bune pentru persoanele care locuiesc în Centrul Social de Urgență Cluj-Napoca.

https://ro-ro.facebook.com/tvrcluj/videos/667763307568491/

ADMITEREA  BENEFICIARILOR ÎN CENTRU se va face în baza următoarelor acte:

actul de identitate eliberat pe raza municipiului Cluj- Napoca;

dovada faptului că nu au antecedente penale, condamnări – cazier judiciar;

adeverință medicală din care să rezulte că beneficiarul este apt de a locui în colectivitate în care se va specifica lipsa afecțiunilor neuro-psihice sau a bolilor infecto- contagioase sau a altor afecțiuni care necesită îngrijire medicală permanentă;

dovada evacuării.

În cazul în care solicitările sunt în număr mai mare decât locurile disponibile admirerea se va face în funcție de gravitatea situației rezultată în urma anchetei sociale și a evaluării inițiale

SERVICIILE OFERITE SUNT URMĂTOARELE:

găzduirea temporară ( maxim 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 6 luni cu acordul motivat al şefului de centru ) pentru persoane/familii rămase fără adăpost la un moment dat, care au domiciliul legal sau reşedinţa în municipiul Cluj-Napoca;

 Centrul Social de Urgență îşi desfăşoară activitatea într-o dublă funcţionalitate, respectiv “Adăpost de noapte” în situaţii de urgenţă şi „Adăpost pentru o perioadă determinată, în raport cu nevoile identificate ale potenţialilor beneficiari şi cu durata acordării serviciilor.

posibilitatea igienizării personale şi a obiectelor de îmbrăcăminte, spaţiu destinat preparării hranei;

consiliere ( psihologică, individuală, de grup, profesională, juridică, ocupaţională, etc.); în vederea accesării tuturor formelor de protecţie socială de care ar putea beneficia conform legii ( masă la cantina, ajutor social, locuinţă socială sau identificarea unor resurse pentru închirierea unor locuinţe, etc.) precum şi în vederea reintegrării sociale;

mediere a relaţiilor între beneficiarii centrului şi familiile acestora;

mediere a relaţiilor beneficiarilor cu instituţiile ce oferă servicii de asistenţă socială, publice sau private;

suport pentru găsirea unui loc de muncă sau accesarea unor cursuri de calificare sau recalificare ;

suport pentru găsirea unor soluţii de plasare în centre de îngrijire şi asistenţă;

servicii de educaţie pentru sănătate şi îngrijire, derulate de sediul Centrului Social de Urgenţă sau în colaborare cu alte instituţii furnizoare de servicii sociale, publice sau private;

activități de voluntariat cu copii familiilor beneficiare de serviciile centrului.

șef centru – 1
asistent social-1
psiholog-1
asistent medical-1
infirmier-1
îngrijitor-1
guard-4

Unitatea de primire Urgențe Cluj– au existat beneficiari care au necesitat asistență medicală de urgență, în acest sens personalul unității s-a arătat deschis colaborării cu Centrul Social de Urgență și au răspuns nevoilor noastre. Totodată, după acordarea asistenței medicale de urgență cazurile au fost remise centrului nostru pentru a asigura servicii de găzduire și reinserție profesională.

O colaborare eficientă pe componenta igienizare și deparazitare s-a dezvoltat cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase care, în contextul primirii unor persoane cu boli transmisibile și cu risc de contagiune ridicat, se sesizează și tratează beneficiarul până la remisia sau tratarea bolii. Și în această instituție există multe cazuri sociale care ne sunt aduse la cunoștință și care fac obiectul activității noastre.

Uniunea Creștină din România- Centrul Rezidenţial „Sfântul Ioan al Lui Dumnezeu” de reintegrare socio-profesională a persoanelor fără adăpostAu existat beneficiari ai serviciilor Centrului Social de Urgență care au reușit să se integreze pe piața muncii și astfel având resurse financiare să poată fi cazați în centrul rezidențial pentru sume mult sub prețul chiriilor facilitându-se astfel inserția mai rapidă.

Asociaţia Filantropică Medical-Creştină „Christiana” Centrul de Servicii Sociale “Acoperământul Maicii Domnului” – în acest sens se lucrează pe componenta social-educativă pentru segmentul de copii cu vârstă până la 2-3 ani. Familiile cu mai mulți copii care beneficiază de cazare au posibilitatea să beneficieze de programul educativ pe care acest centru de zi îl oferă astfel încât părinților să li se ofere oportunitatea de integrare socio-profesională.

Asociaţia  „Misionarii lui Padre Pio” – saptamanal cca. 50 de persoane, primesc conserve, paine si alte alimente necesare, precum si îmbrăcăminte sau încălţăminte. . Membrii Asociației, doresc să se asocieze în scop caritabil, de binefacere și întrajutorare a săracilor, copiilor, bătrânilor și familiilor cu probleme sociale promovând, totodată, o viață creștină autentică – așa cum este prevăzut în Statutul Asociației.

O masă caldă”- Programul se bazează exclusiv pe voluntariat, pe donaţii şi pe un management intelligent al resurselor. Voluntarii gătesc o masă caldă pentru rezidenții centrului – bătrâni și familii cu copii care au fost evacuați şi au rămas fără locuințe, care nu își pot permite o locuință din cauza veniturilor foarte mici sau care nu mai au aparținători. În fiecare joi, sunt servite 50 de porții cu hrană  caldă.

Organizația Femeilor Social Democrate Cluj- proiectul social “Bucate cu suflet”, o acţiune prin care, în fiecare zi de miercuri, doamnele social-democrate oferă o masă caldă persoanelor fără adapost din Centrul Social de Urgenţă.

Biserica Buna Vestire din cartierul Iris oferă în fiecare zi de luni o masa caldă beneficiarilor centrului.

Biserica Ortodoxă Sf. Treime de pe str. Bisericii Ortodoxe oferă în fiecare zi de marți o masa caldă beneficiarilor centrului.

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj – colaborarea cu această organizație non-guvernamentală se axează pe  prevenirea abandonului şcolar, respectiv furnizarea de servicii sociale educative de tip after-school şi remediere şcolară, prevenţie si totodată pe servicii sociale primare de tipul acordării de ajutoare materiale ( haine, mâncare, produse de igienizare).

Deoarece avem familii cu mulți copii aflați în situație de abandon școlar am apelat de serviciile specializate ale acestei asociații pentru a optimiza rezultatele acestor copii și ai orienta spre activități socio-educative și care  implicit le limitează accesul spre activități cu potențial delictogen.

Fundația World Vision Romania– cu această organizație non-guvernamentală s-a încheiat contract de parteneriat  care vizează creșterea gradului de inserție socială a tinerilor dezinstituționalizați găzduiți în Centrul Social de Urgență și care se află în situații de risc social major.

Un alt acord de colaborare s-a încheiat cu Asociația Filantropică Medical- Creștină Christiana.                                      

Intervenția vizează mai multe paliere: prin programul Sf. Dimitrie Basarabov se oferă consiliere și orientare persoanelor adictive. Centrul Social de Urgență are în găzduire persoane care suferă de alcoolism cronic și care în lipsa unui suport adecvat și a unor condiții securizante pot recidiva, în acest sens conlucrarea cu acest centru se pliază pe problematica delicată pe care acești beneficiari au dezvoltat-o. Totodată, prin programul medico- social Sfântul Pantelimon ” se acordă asistenţă medicală şi tratament medicamentos persoanelor cu o situație socio-economică precară.

Menționăm și alte colaborări ocazionale:

 • Centrul de Plasament Bethsda Jebuc
 • Grădinița Țăndărică
 • Mănăstirea Sfantul Evanghelist Luca din Dobric
 • Centrul Pentru Persoane Vârstnice Gherla
 • Fundația Caritabilă “Familia Sfântă”   
 • Asociația „Familia Regăsită”
 • Organizația Creștină “Ecce Homo”
 • Asociația de Ajutor Familial ASISTMED
 • Centrul Județean de Intervenție pentru Copilul Abuzat Cluj
 • Poliția municipiului Cluj- Napoca
 • Medici de familie

Adresa:  Str.Dragoș Vodă nr.36-38  Cluj-Napoca,

Tel. 0371 007790

Șef centru: Alexandru Ploscar

Emailcsu@dasmclujnapoca.ro