1. HCL 345 – Hotarare privind infiintarea Serviciului Asistenta Persoanelor Varstnice in structura Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
  2. Anexa la Dispozitia nr. 960/16.03.2021 emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca – Regulamentul intern
  3. Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici si a personalului contractual din administrația publică
  4. Conduita in relatia cu cetatenii
  5. Codul de etică și integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca
  6. NOTĂ DE INFORMARE privind Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Direcţia de Asistenţă Socială și Medicală Cluj-Napoca
  7.  Protocol-de-colaborare-cu-Directia-pentru-Evidenta-Persoanelor-si-Administrarea-Bazelor-de-Date
  8. Hotărârea 827/2018Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.