1. HCL 345 – Hotarare privind infiintarea Serviciului Asistenta Persoanelor Varstnice in structura Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
  2. Anexa la dispozitia nr.1033 din 15.03.2018 – Regulamentul intern
  3. Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici si a personalului contractual din administrația publică
  4. Conduita in relatia cu cetatenii