1. HCL 345 – Hotarare privind infiintarea Serviciului Asistenta Persoanelor Varstnice in structura Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
  2. Anexa la dispozitia nr.1033 din 15.03.2018 – Regulamentul intern
  3. Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici si a personalului contractual din administrația publică
  4. Conduita in relatia cu cetatenii
  5. Codul de etică și integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca