De interes general
Denumire formular Vizualizează formular

 

Serviciul protecție socială
Denumire formular Vizualizează formular
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Descarcă/Vizualizează
Formular cerere pentru acordare tichete sociale Descarca/Vizualizeaza
Formulare tip ajutor social Descarcă / Vizualizează
Cerere alocatie pentru sustinerea familiei Descarcă / Vizualizează
Cerere ajutor pentru plata chiriei Descarcă / Vizualizează
Formulare tip cantina Descarcă / Vizualizează
Cerere ajutor de deces Descarcă / Vizualizează
Fomulare tip – Încălzirea locuinței Descarcă / Vizualizează
Cerere tip pentru ancheta-bani de liceu Descarcă / Vizualizează
Adeverință Descarcă / Vizualizează
Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru stimulent educational (gradinita)  Descarcă / Vizualizează
Cerere  de solicitare a subvenției în temeiul Legii nr.34/1998 Descarcă/Vizualizează
Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială  Descarcă/Vizualizează
Declaratie completată de persoana aflată în căutarea unui loc de muncă Descarcă/Vizualizează
Declarație pe propie răspundere că solicitantul nu are restricții medicale Descarcă/Vizualizează
Declarație de consimțământ în vederea verificării veniturilor în baza de date ANAF Descarcă/Vizualizează
Declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal Descarcă/Vizualizează
ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII CREȘTEREA COPILULUI
LISTA ACTELOR NECESARE PENTRU DOSARELE DE ALOCAȚIE DE STAT ȘI INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL/STIMULENT INSERȚIE  Descarcă/Vizualizează
1. Formulare alocație de stat (4 doc.)
Opis  Descarcă/Vizualizează
Cerere alocație  Descarcă/Vizualizează
Anexa UE (doar pentru copii născuți în UE)  Descarcă/Vizualizează
Declarație celălalt părinte (doar pentru părinții necăsătoriți)  Descarcă/Vizualizează
2. Formulare indemnizație creștere copil (4 doc.)
Opis  Descarcă/Vizualizează
Cerere tip  Descarcă/Vizualizează
Adeverință tip  Descarcă/Vizualizează
Declarația celuilalt părinte (doar pentru părinții necăsătoriți)  Descarcă/Vizualizează
3. Stimulent inserție (4 doc.)
Opis  Descarcă/Vizualizează
Cerere tip  Descarcă/Vizualizează
Adeverință tip  Descarcă/Vizualizează
Declarație stagiu de cotizare  Descarcă/Vizualizează
4. Formulare indemnizație creștere copil cu handicap (3 doc.)
Opis  Descarcă/Vizualizează
Cerere tip  Descarcă/Vizualizează
Declarație stagiu de cotizare  Descarcă/Vizualizează
AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE 2018-2019 (10 doc)
Criterii de eligibilitate Descarcă/Vizualizează
Acte necesare  Descarcă/Vizualizează
Plafoane și cuantumuri  Descarcă/Vizualizează
Termene și proceduri  Descarcă/Vizualizează
Lista bunurilor  Descarcă/Vizualizează
Cerere-declarație pe propria răspundere  Descarcă/Vizualizează
Borderou solicitanți   Descarcă/Vizualizează
Cerere simplificată pentru modificare Descarcă/Vizualizează
Material informativ  Descarcă/Vizualizează
Fluturași  Descarcă/Vizualizează
Centrul de incluziune socială
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere pentru acordarea serviciilor  din partea CIS Descarcă / Vizualizează
Serviciul asistenta persoanelor cu dizabilități
Cererile sunt editabile  se pot completa și trimite pe adresa de e-mail  dizabilitati@dasmclujnapoca.ro
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere ancheta sociala admitere centru de ingrijire  Descarcă / Vizualizează
Cerere ancheta sociala comisie handicap adulti  Descarcă / Vizualizează
Cerere card- legitimatie parcare persoane cu handicap  Descarcă / Vizualizează
Cerere indemnizatie persoane cu handicap  Descarcă / Vizualizează
Cerere adeverință – indemnizație  Descarcă / vizualizează
Cerere transport urban persoane cu handicap  Descarcă / Vizualizează
Cerere anchetă socială privind evaluarea copiilor necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului Cluj/ Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională  Descarcă / Vizualizează
Serviciul protecția copilului și familiei
Denumire formular Vizualizează formular
Declaratie plecare părinte  Descarcă / Vizualizează
Declarație îngrijire  Descarcă / Vizualizează
Serviciul resurse umane salarizare
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere Legea nr.19 /2020 editabil Descarcă/Vizualizează
Formulare tip pentru funcții contractuale
FORMULAR DE ÎNSCRIERE la exemenul de promovare în grad profesional/treaptă profesională Descarcă / Vizualizează
Formular adeverinta vechime  Descarcă / Vizualizează
Formular cerere inscriere concurs  Descarcă / Vizualizează
Cerere pentru eliberare adeverințe Descarcă/Vizualizează
Cerere concediu de odihna Descarcă/Vizualizeaza
Bilet de voie Descarcă/Vizualizează
Formulare tip pentru funcții publice
Adeverință vechime 2018  Descarcă / Vizualizează
CV European HG 1021/ 2004  Descarcă / Vizualizează
Declarație pe proprie răspundere cf. OUG 24/2008  Descarcă / Vizualizează
Formular inscriere 2018  Descarcă / Vizualizează
Cerere pentru eliberare adeverințe Descarcă/Vizualizează
Cerere concediu de odihna  Descarcă/Vizualizeaza
Bilet de voie  Descarcă/Vizualizează
Formulare tip asistenți personali
Foaie de prezență Descarcă/Vizualizează
Cerere de angajare Descarcă / Vizualizare
Opis documente pentru angajare asistent personal  Descarcă / Vizualizare
Serviciul asistența persoanelor vârstnice
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere pentru servicii de îngrijire la domiciliu  Descarcă/Vizualizează
Formulare pentru acordarea tichetelor sociale Descarcă/Vizualizează
HCL 548/2019  Descarcă/Vizualizează
Centrul social de urgență
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere asistență în centru  Descarcă / Vizualizează
Centrul de zi „Țara Minunilor”
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere pentru acordarea serviciilor in centrul de zi  Descarcă / Vizualizează