Serviciul protecție socială
Denumire formular Vizualizează formular
Formulare alocatie de stat Descarcă / Vizualizează
Formulare indemnizatie crestere copil Descarcă / Vizualizează
Formulare stimulent de insertie Descarcă / Vizualizează
Formulare tip ajutor social Descarcă / Vizualizează
Cerere alocatie pentru sustinerea familiei Descarcă / Vizualizează
Cerere ajutor pentru plata chiriei Descarcă / Vizualizează
Formulare tip cantina Descarcă / Vizualizează
Cerere ajutor de deces Descarcă / Vizualizează
Fomulare tip – Încălzirea locuinței Descarcă / Vizualizează
Cerere tip pentru ancheta-bani de liceu Descarcă / Vizualizează
Adeverință Descarcă / Vizualizează
Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru stimulent educational (gradinita)  Descarcă / Vizualizează
Cerere indemnizatie model iunie 2016 Descarca/Vizualizează
Cerere tip alocație de stat Descarca/Vizualizează
Adeverință model 2016 Descarcă/Vizualizează
AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE (6 doc)
1. Criterii de eligibilitate Descarcă/Vizualizează
2. Acte necesare  Descarcă/Vizualizează
3. Plafoane și cuantumuri  Descarcă/Vizualizează
4. Termene și proceduri  Descarcă/Vizualizează
5. Lista bunurilor  Descarcă/Vizualizează
6. Cerere-declaratie pe propria răspundere  Descarcă/Vizualizează
7. Borderou solicitanți   Descarcă/Vizualizează
8. Cerere modificare ajutor Descarcă/Vizualizează
Centrul de incluziune socială
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere pentru acordarea serviciilor  din partea CIS Descarcă / Vizualizează
Serviciul asistenta persoanelor cu dizabilități
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere ancheta sociala admitere centru de ingrijire  Descarcă / Vizualizează
Cerere ancheta sociala comisie handicap adulti  Descarcă / Vizualizează
Cerere card- legitimatie parcare persoane cu handicap  Descarcă / Vizualizează
Cerere indemnizatie persoane cu handicap  Descarcă / Vizualizează
Cerere adeverință – indemnizație  Descarcă / vizualizează
Cerere transport urban persoane cu handicap  Descarcă / Vizualizează
Cerere anchetă socială privind evaluarea copiilor necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului Cluj/ Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională  Descarcă / Vizualizează
Serviciul protecția copilului și familiei
Denumire formular Vizualizează formular
Declaratie plecare părinte  Descarcă / Vizualizează
Declarație îngrijire  Descarcă / Vizualizează
Serviciul resurse umane salarizare
Denumire formular Vizualizează formular
Formulare tip pentru funcții contractuale
Formular adeverinta vechime  Descarcă / Vizualizează
Formular cerere inscriere concurs  Descarcă / Vizualizează
Cerere pentru eliberare adeverințe Descarcă/Vizualizează
Formulare tip pentru funcții publice
Adeverință vechime 2018  Descarcă / Vizualizează
CV European HG 1021/ 2004  Descarcă / Vizualizează
Declarație pe proprie răspundere cf. OUG 24/2008  Descarcă / Vizualizează
Formular inscriere 2018  Descarcă / Vizualizează
Cerere pentru eliberare adeverințe Descarcă/Vizualizează
Formulare tip asistenți personali
Cerere de angajare Descarcă / Vizualizare
Opis documente pentru angajare asistent personal  Descarcă / Vizualizare
Serviciul asistența persoanelor vârstnice
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere pentru servicii de îngrijire la domiciliu  Descarcă/Vizualizează
Formulare pentru acordarea tichetelor sociale Descarcă/Vizualizează
HCL 515/2018  Descarcă/Vizualizează
Centrul social de urgență
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere asistență în centru  Descarcă / Vizualizează
Centrul de zi „Țara Minunilor”
Denumire formular Vizualizează formular
Cerere pentru acordarea serviciilor in centrul de zi  Descarcă / Vizualizează