Anunțuri

/Anunțuri
­
image_pdfimage_print
22 02, 2018

REZULTATUL ETAPEI DE SELECŢIE A DOSARELOR pentru concursul din data de 02.03.2018

7 02, 2018

A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (D.A.S.M.), serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a 3 (trei) posturi, funcții contractuale de execuţie vacante la Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice

26 01, 2018

A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici

17 01, 2018

Rezultatul final a concursului de ocupare a unei funcţii contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA la Serviciul Resurse Umane, Salarizare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

15 01, 2018

Rezultatul final al concursului de ocupare a două funcţii contractuale de execuţie vacante de îngrijitor la Serviciul Achiziții Publice Logistică din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca din data de 08.01.2018

11 01, 2018

Rezultatul interviului a concursului de ocupare a unei funcţii contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA la Serviciul Resurse Umane, Salarizare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală