REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR înregistrate în vederea participării la concursul de ocupare a unor funcţii contractuale de execuţie, de îngrijitor la domiciliu, organizat în data de 22.08.2018 – proba scrisă

Descarca document
A N U N Ţ concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea unui post, funcție contractuală de execuţie vacantă la Centrul de Găzduire Temporară

Descarca document
Rezultatul probei scrise a examenului de promovare în grad /treaptă profesională imediat superioară celei deţinute pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 08.08.2018

Descarca document
Anunt concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a 6 (șase) posturi, funcții contractuale de execuţie vacante

Descarca document
Anunt examen de promovare în grad/treaptă profesional/ă imediat superior/ă celui/celei deținut/e pentru personalul contractual de execuţie – aparat propriu

Descarca document
Spectacol aniversar

Descarca document