Concursuri

/Concursuri
­
image_pdfimage_print
12 06, 2024

A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs de recrutare în condițiile prevăzute de art. VII alin. (3) din OUG nr. 115/2023, cu modificările și completările ulterioare pentru ocuparea unui post, funcție contractuală de execuţie, de guard, vacant la Centrul de Găzduire Temporară

24 05, 2024

Rezultatul final a examenului de ocupare prin recrutare a unui post vacant de guard, la Centrul Social de Urgență din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

23 05, 2024

Rezultatul interviului a examenului de ocupare prin recrutare a unui post vacant de guard, la Centrul Social de Urgență, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 23.05.2024 – proba scrisă

23 05, 2024

Rezultatul probei scrise din data de 23.05.2024 a concursului de ocupare prin recrutare a unui post vacant de guard, la Centrul Social de Urgență din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

16 05, 2024

Rezultatul final a concursului de ocupare prin recrutare a unui post vacant de expert local romi, la Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

15 05, 2024

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR înregistrate în vederea participării la concursul de ocupare prin recrutare a unui post vacant de guard, la Centrul Social de Urgență, organizat în data de 23.05.2024 – proba scrisă