Rezultatul probei practice a examenului în grad/treaptă profesional(ă) imediat superioară celei de debutant, pentru salariații – personal sanitar contractual de execuție din cadrul Serviciului Cabinete Medicale, organizat în data de 23.08.2019

Descarca document
A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează examen de promovare în gradul imediat superior celui deținut, pentru personalul contractual sanitar de execuţie care îndeplinește condițiile legale în vederea promovării, conform Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și al serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Descarca document
Rezultatul final al concursului de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) la Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget din cadrul Direcției de Asistență Socială şi Medicală

Descarca document
Rezultatul interviului susţinut în data de 11.07.2019, a concursului de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) la Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

Descarca document
Rezultatul la contestaţia nr. 355152 din data de 10.07.2019 a candidatului MERFU CRISTIAN

Descarca document
A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici care au dobândit diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau sunt utile pentru desfăşurarea activităţii, îndeplinind asftel condiţiile prevăzute în art. 68 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Descarca document