REZULTATUL ETAPEI DE SELECŢIE A DOSARELOR pentru concursul din data de 26.02.2019

Descarca document
A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a 2 posturi vacante, funcții contractuale de execuţie de consilier juridic grad profesional I și psiholog specialist

Descarca document
Rezultatul final al concursului de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant (1 post) la Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget și consilier, clasa I, grad profesional superior(1 post) la Serviciul Resurse Umane Salarizare din cadrul Direcției de Asistență Socială şi Medicală

Descarca document
Rezultatul final al examenului de promovare în grad /treaptă profesională imediat superioară celei deţinute pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 22.01.2019

Descarca document
Rezultatul interviului susţinut în data de 23.01.2019, a concursului de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant (1 post) la Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget și consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) la Serviciul Resurse Umane Salarizare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

Descarca document
Rezultatele probei scrise a examenului de promovare în grad /treaptă profesională imediat superioară celei deţinute pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 22.01.2019

Descarca document