REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR înregistrate în vederea participării la concursul de ocupare a unor funcţii contractuale de execuţie, de îngrijitor la domiciliu, organizat în data de 22.08.2018 – proba scrisă

Descarca document
A N U N Ţ concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea unui post, funcție contractuală de execuţie vacantă la Centrul de Găzduire Temporară

Descarca document
Rezultatul probei scrise a examenului de promovare în grad /treaptă profesională imediat superioară celei deţinute pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 08.08.2018

Descarca document
Anunt concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a 6 (șase) posturi, funcții contractuale de execuţie vacante

Descarca document
Rezultatul final al concursului de ocupare a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de asistent social grad profesional principal la Centrul de Servicii Socio Medicale, educator grad profesional debutant și educator la Centrul de Zi Țara Minunilor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 29.05.2018

Descarca document
Rezultatul interviului din data de 05.06.2018 a concursului de ocupare a trei posturi funcţii contractuale de execuţie vacante, un post asistent social la Centrul de Servicii Socio Medicale, un post educator grad profesional debutant și un post educator la Centrul de Zi Țara Minunilor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală,

Descarca document