A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei, care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 478, art. 479 și art. 597 alin.(1) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Descarca document

Formular de inscriere
Rezultatul final a concursului de ocupare prin recrutare a unui post vacant de psiholog, la Centrul de Găzduire Temporară din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

Descarca document
Rezultatul interviului a concursului de ocupare prin recrutare a unui post vacant de psiholog, la Centrul de Găzduire Temporară, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 11.07.2024 – proba scrisă

descarcă document
Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă din data de 11.07.2024 a concursului de ocupare prin recrutare a unui post vacant de psiholog, la Centrul de Găzduire Temporară din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

descarcă document
Rezultatul probei scrise din data de 11.07.2024 a concursului de ocupare prin recrutare a unui post vacant de psiholog, la Centrul de Găzduire Temporară din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

Descarca document
Rezultatul final a concursului de ocupare prin recrutare a unui post vacant de guard, la Centrul de Găzduire Temporară din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

Descarca document