A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a 3 posturi vacante, funcții contractuale de execuţie de inspector de specialitate grad profesional II, consilier juridic grad profesional II și psiholog specialist

Descarca document
A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea unui post în regim contractual de muncitor calificat, vacant la Serviciul Achiziții Publice, Logistică

Descarca document
A N U N Ţ concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Descarca document
Rezultatul final al examenului de promovare în grad /treaptă profesională imediat superioară celei deţinute pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 12.11.2018

Descarca document
Rezultatele probei scrise a examenului de promovare în grad /treaptă profesională imediat superioară celei deţinute pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 12.11.2018

Descarca document
Rezultatul final a concursului de ocupare a unui post vacant funcţie contractuală de execuţie de medic dentist primar, la Serviciul Cabinete Medicale, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

Descarca document