Concursuri

/Concursuri
­
image_pdfimage_print
2 08, 2023

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL ETAPEI DE SELECŢIE A DOSARELOR LA CONCURSUL DE OCUPARE PRIN RECRUTARE A UNUI POST VACANT DE EXPERT LOCAL PENTRU PROBLEMELE ROMILOR LA Centrul de Incluziune Socială

19 07, 2023

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 18.07.2023

19 07, 2023

A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post unic vacant, funcție contractuală de execuţie, de expert local pentru problemele romilor la Centrul de Incluziune Socială

18 07, 2023

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală din data de 18.07.2023

3 07, 2023

A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru personalul contractual de execuţie – aparat propriu

18 05, 2023

Rezultatul final la examenul de ocupare a unui post vacant de șofer la Serviciul Achiziții Publice Logistică din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 16.05.2023