Concursuri

/Concursuri
­
image_pdfimage_print
19 03, 2019

A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarul public care ocupă funcţia publică de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Resurse Umane Salarizare, care îndeplinește cumulativ condiţiile prevăzute de art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare

14 03, 2019

Rezultatul final al examenului de promovare în clasă din data de 14.03.2019 – proba scrisă, pentru funcționarii publici, care îndeplinesc condițile legale, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

8 03, 2019

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A CERERILOR de înscriere la examenul din data de 14.03.2019 – proba scrisă

6 03, 2019

Rezultatul final al concursului de ocupare prin recrutare a două posturi, funcţii contractuale de execuţie vacante, un post de consilier juridic grad profesional I și un post de psiholog grad profesional specialist la Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie din structura Serviciului protecția copilului și familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 26.02.2019

4 03, 2019

Rezultatul probei de interviu din data de 04.03.2019 a concursului de ocupare a funcţiilor contractuale de execuţie vacante un post de consilier juridic grad profesional I și un post de psiholog grad profesional specialist la Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie din structura Serviciului Protecția Copilului și Familiei, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală,

27 02, 2019

Rezultatele probei scrise la concursul de ocupare a două posturi funcţii contractuale de execuţie vacante, un post de consilier juridic grad profesional I și un post de psiholog grad profesional specialist la Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie din structura Serviciului Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, din data de 26.02.2019