Contract furnizare bidoane de apa de 19 l in sistem watercooler.

Denumire Achizitie: Contract furnizare bidoane de apa de 19 l in sistem watercooler.

Data postare: 20.04.2017

Pret estimat: Valoarea estimata a achizitiei este de 19000 lei fara TVA/an.

Cerinte:

In vederea demonstrarii capacitatii tehnice trebuie prezentate in copie urmaroarele documente:

–        Certificat ISO 9001, managementul calitatii sau echivalent

–           Certificat HACCP managementul securitatii alimentelor sau echivalent

–          Buletin de analiza Larex cu 26 de determinari valabil la data limita de depunere a ofertei

–         Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

Documente:  caiet de sarcini ;  declaratia privind privind conflictul de interese( semnata si stampilata), lista cu sediile DASM

In formularul de oferta se va prezenta atat pretul total cat si pretul pe bidon

Data si ora limita de depunere: 25.04.2017, ora 11:00

Ofertele se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264453056

Ofertanti:

Castigator:  

Pret ofertat:
Contract de furnizare de servicii Spalare si curatare a autovehiculelor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

Denumire: Contract de furnizare de servicii Spalare si curatare a autovehiculelor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala

Data postare: 20.04.2017

Pret estimat: Valoarea estimata a contractului este 5000 de  lei fara TVA

Cerinte:  Prezentarea in copie a autorizatiei de functionare

Documente:  caiet de sarcini formularul de oferta , declaratia privind privind conflictul de interese

Data si ora limita de depunere: 28.04.2017, ora 12:00

Ofertele se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264599316; 

Ofertanţi:

Câştigător: 

Preţ ofertat:
Distributie ziare si periodice 2017

Denumire: Achizitia serviciilor de distributie de ziare pentru cele 10 locatii ale institutiei si anume Centrele de zi si Cluburile Pensionarilor

Data postare: 29.03.2017

Pret estimat: Valoarea estimata a contractului este de 32000 lei fara TVA, 

Cerinte:

1) Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

Documente:  caiet de sarcini, anexa 1 formularul de oferta , declaratia privind privind conflictul de interese(trebuie semnata si stampilata).

Data si ora limita de depunere: 06.04.2017 ora 11:00

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, in format electronic pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264453056; Caietul de sarcini si anexa 1 se pot descarca si de pe urmatorul link: http://dasmclujnapoca.ro/category/achizitii-publice/, se va avea in vedere anuntul din data de 29.03.2017. Dupa acceptarea ofertei va rog sa publicati in seap pretul unitar al unui pachet cu denumirea ” distributie ziare si periodice 2017”

Ofertanţi:

Câştigător: 

Preţ ofertat:
serviciilor de consultanta si intocmire a documentatiei specifice autorizarii d.p.d.v. al PSI

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

Denumire: Achizitia serviciilor de consultanta si intocmire a documentatiei specifice autorizarii d.p.d.v. al PSI

Data postare: 29.03.2017

Pret estimat: Valoarea estimata a contractului este de 15000 lei fara TVA, 

Cerinte:

1) Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente (in copie cf cu originalul) a personalului responsabil/ angajat:

– brevetul de pompier specialist,  – autorizatie de arhitect,  – verificator proiect si expert privind securitatea la incendiu

Documente:  caiet de sarcini ; formularul de oferta , declaratia privind privind conflictul de interese(trebuie semnata si stampilata).

Data si ora limita de depunere: 11.04.2017 ora 12:00

Solicitari de clarificari:

Întrebarea nr. 1: Va rugam sa ne transmiteti suprafetele construite desfasurate ale celor doua imobile din cadrul DASM in vederea participarii la achizitia de atribuire a contractului de consultanta si intocmire a documentatiei specifice autorizarii PSI?

Răspuns : Vă transmitem datele solicitate dupa cum urmeaza :

– Sediul institutiei de pe str. Bistriței nr. 21, Scării A a imobilului Cămin I cu o suprafata construita de 825 mp si un regim de inaltime P+3E

– Centrul de Incluziune Sociala de pe str. Plevnei nr. 158 cu suprafata pe care s-a executat lucrarea de 490 mp si un regim de inaltime de S+P+1E

Informatii suplimentareInformatii suplimentare se pot obtine de la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, in format electronic pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264453056; Dupa acceptarea ofertei va rog sa publicati in seap pretul unitar al unui pachet cu denumirea ”intocmire a documentatiei PSI DASM 2017 ”

Ofertanţi:

Câştigător: 

Preţ ofertat:
Furnizare a 210 pachete cu dulciuri

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

Denumire: Achizitia a 210 de pachete cu dulciuri de sarbatorile de paste

Data postare: 29.03.2017

Pret estimat: Valoarea estimata a contractului este de 19266,05 lei fara TVA, iar  pretul estimat pe un pachet este de 91,74 lei fara TVA

Cerinte:

1) Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

2)Document de certificare a calităţii, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare

3) Pentru  toate produsele ofertate trebuie prezentate certificate de calitate , licenta de fabricare si buletine de analiza.

Produsele sa fie livrate sub forma de pachet, intr-o punga rezistenta

Documente:  caiet de sarcini formularul de oferta , declaratia privind privind conflictul de interese(trebuie semnata si stampilata).

Data si ora limita de depunere: 04.04.2017 ora 12:00

Informatii suplimentareInformatii suplimentare se pot obtine de la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, in format electronic pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264453056;  Dupa acceptarea ofertei va rog sa publicati in seap pretul unitar al unui pachet cu denumirea ”pachet cu dulciuri 2017 ”

Ofertanţi:

Câştigător: 

Preţ ofertat:
Achizitia serviciilor colectare si transport fier vechi

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

Denumire: Achizitia serviciilor colectare si transport fier vechi

Data postare: 20.01.2017

Cerinte tehnice

  1. Cantitatea  de fier vechi estimata este de 3200 de kg si este provenita din casarile unor obiecte de inventar si mijloace fixe din inventarul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala: unit dentar , dulapuri de fier, doua autoutilitare ( cu masa totala proprie de 4200 de kg) si alte obiecte de inventar.
  2. Cântarirea se va face cu mijloacele proprii ale prestatorului, avizate metrologic la zi. Cântarele trebuie să aibă o capacitate de cantarire suficient de mare pentru a cantarii autoutilitarele.
  3. Din momentul preluării fierului vechi de la beneficiar, prestatorul poartă întreaga raspundere pentru transportul, depozitarea, manipularea şi acestuia.
  4. La preluarea fierului vechi reprezentantul autoritatii contractante precum si al prestatorului vor întocmi şi semna un proces-verbal de predare-primire unde vor fi trecute atat numarul de obiecte predate , cat si cantitatile efective de fir vechi dupa cantarirea acestoara la punctul de colectare

Pret de pornire pe un kilogram de fier vechi este de 0,4 lei fara TVA.

Cerinte de calificare: 

a) Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

b) Autorizatie de mediu conformă cu prevederile legale aflata in perioada de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor;

Data si ora limita de depunere: 27.02.2017 ora 12:00

Ofertele se incarca obligatoriu in catalogul SEAP disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro , sectiunea catalog produse si optional se pot depune si la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264599316; 

Se va oferta pretul unui kilogram de fier vechi cu transportul inclus în pretul unitar fara TVA

Ofertanţi:

Câştigător: 

Preţ ofertat: