Rezultatul probei de interviu din data de 20.10.2021 a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie vacante de guard la Centrul Social de Urgență din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

Descarcă document
COMUNICAT The Inclusionist Project 2019 Proiect finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene

Descarca document
Rezultatele probei scrise la concursul de ocupare prin recrutare a unui post funcţie contractuală de execuţie vacantă, de guard la Centrul Social de Urgență din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, din data de 18.10.2021

Descarca document
Newsletter – Septembrie 2021

Descarca document
Rezultatul final pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca organizat în data de 14.10.2021 – proba scrisă

Descarca document
COMUNICAT

Descarca document