ANUNȚURI DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

09.12.2016

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă în statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

08.12.2016

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (D.A.S.M.), serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi, funcții contractuale de execuţie vacante la Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice

18.11.2016 Comisia de concurs constituită în baza Deciziei nr. 304/04.11.2016, emisă de directorul executiv, în conformitate cu atribuţiile ce revin acesteia conform legii, s-a întrunit azi, 18.11.2016, pentru stabilirea rezultatului final al concursului/examenului organizat pentru recrutarea în funcţiile publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Protecţie Socială şi inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Asistenţa Persoanelor cu Nevoi Speciale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală.
17.11.2016 Comisia de concurs constituită în baza Deciziei nr. 304/04.11.2016 emisă de directorul executiv în conformitate cu atribuţiile ce revin acesteia conform legii, s-a întrunit azi, 17.11.2016, pentru intervievarea candidaţilor admişi în urma susţinerii probei scrise a concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante la Serviciul Protecţie Socială şi Serviciul Asistenţa Persoanelor cu Nevoi Speciale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.
26.09.2016

A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (D.A.S.M.), serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi, funcții contractuale de execuţie vacante la  Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice

20.09.2016

A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (D.A.S.M.), serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a 3 (trei) posturi, funcții contractuale de execuţie vacante la Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice

08.09.2016
ANUNȚ Familile care au venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (respectiv 284 lei/persoană) și care au copii înscriși la grădiniță pot beneficia de stimulent educațional, conform Legii nr. 248/2016 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
02.09.2016 Anunţă Distribuirea ghiozdanelor pentru copiii proveniţi din familii beneficiare de venit minim garantat şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei.
12.08.2016 Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi, funcții contractuale de execuţie vacante, de asistent medical studii postliceale grad principal (două posturi), asistent medical studii postliceale (două posturi) și asistent medical debutant studii postliceale (două posturi), la Serviciul Cabinete Medicale
03.08.2016

Rezultatul final al examenului de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie vacantă asistent medical fizioterapeut la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

03.08.2016

Rezultatul interviului din data de 03.08.2016 a examenului de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de asistent medical fizioterapeut la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

03.08.2016

Rezultatele probei scrise la examenul de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de asistent medical fizioterapeut, la Centrul de zi pentru Vârstnici nr. 2 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, din data de 03.08.2016

29.07.2016

ANUNŢ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (D.A.S.M.), serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea unui post, funcție contractuală de conducere vacantă la Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice

11.07.2016

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (D.A.S.M.), serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea unui post, funcție contractuală de execuţie vacantă la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2 din cadrul Serviciului Asistența Persoanelor Vârstnice

10.06.2016 Rezultatul final

al concursului de ocupare a funcţiilor contractuale de execuţie vacante inspector de specialitate la Serviciul Protecţie Socială, psihopedagog la Centrul de Zi Ţara Minunilor şi expert local pe problemele persoanelor de etnie romă din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

08.06.2016 Rezultatul interviului din data de 08.06.2016a concursului  de ocupare a funcţiilor  contractuale de execuţie vacante de  inspector de specialitate  la Serviciul  Protecţie  Socială, psihopedagog  la Centrul de Zi Ţara Minunilor şi expert local pe problemele  persoanelor de etnie romă la Serviciul Protecţia Copilului, Familiei şi Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca
03.06.2016 Rezultatele probei scrise

la concursul de ocupare a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate la Serviciul Protecţie Socială, psihopedagog la Centrul de Zi Ţara Minunilor, expert local pe problemele persoanelor de etnie romă la Serviciul Protecţia Copilului, Familiei şi Dezvoltare Comunitară

din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca din data de 02.06.2016

01.06.2016 Rezultatul final din data de 01.06.2016

pentru concursul de ocupare prin recrutare a funcţiei contractuale de conducere vacante de  șef serviciu, la Serviciul Cabinete Medicale

 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

01.06.2016 Rezultatul interviului din data de 01.06.2016

pentru concursul de ocupare prin recrutare a funcţiei contractuale de conducere vacante de  șef serviciu, la Serviciul Cabinete Medicale

 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

01.06.2016 Rezultatul probei scrise din data de 01.06.2016

pentru concursul de ocupare prin recrutare a funcţiei contractuale de conducere vacante de  șef serviciu, la Serviciul Cabinete Medicale

 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală 

26.05.2016 Rezultatul la contestaţia  nr. 231.069 din data de 26.05.2016 a candidatei Rotar Ioana-Laura
26.05.2016 REZULTATUL ETAPEI DE SELECŢIE A DOSARELOR

pentru concursul din data de 02.06.2016

25.05.2016 REZULTATUL  ETAPEI  DE SELECŢIE  A  DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  la concursul de ocupare a unui post vacant, funcție contractuală de conducere, de șef serviciu, organizat în data de 01.06.2016 – proba scrisă
10.05.2016 A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de conducere, durată nedeterminată, de Șef serviciu, la Serviciul Cabinete Medicale
10.05.2016 A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (D.A.S.M.), serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a 4 (patru) posturi, funcții contractuale de execuţie vacante la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2 (un post), Centrul de Zi „Țara Minunilor”(un post), Serviciul Protecție Socială (un post) și Serviciul Protecția Copilului, Familiei și Dezvoltare Comunitară (un post)
06.05.2016 A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante în statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală
28.04.2016 Rezultatul final a concursului de ocupare a unor funcţii contractuale de execuţie vacante de asistent medical grad principal studii postliceale (PL) (două posturi), asistent medical studii postliceale (trei posturi), la Serviciul Cabinete Medicale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală
26.04.2016 Rezultatul interviului din data de 26.04.2016 a concursului de ocupare a unor funcţii contractuale de execuţie vacante de   asistent medical grad principal studii postliceale (PL) (două posturi), asistent medical studii postliceale (trei posturi), la Serviciul Cabinete Medicale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală
22.04.2016 Rezultatul  final al concursului de ocupare a funcţiei  contractuale de execuţie, temporar vacantă, inspector de specialitate II (1 post) la Centrul de Servicii Socio Medicale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea
22.04.2016 Rezultatul final a concursului de ocupare a două funcţii contractuale de execuţie vacante de  medic dentist, din data de 18.04.2016 la Serviciul Cabinete Medicale,  din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală
21.04.2016 COMUNICAT: Programul Alimente 2016 pentru clujenii cu venituri reduse
21.04.2016 Rezultatele probei scrise din data de 21.04.2016 a concursului de ocupare a unor funcţii contractuale de asistent medical grad principal studii postliceale (PL) (două posturi), asistent medical studii postliceale (trei posturi), la Serviciul Cabinete Medicale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală
20.04.2016 Rezultatul interviului din data de 20.04.2016 a concursului de ocupare a două funcţii contractuale de execuţie vacante de   medic dentist, la Serviciul Cabinete Medicale,  din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală
 19.04.2016 Rezultatul la contestaţia nr. 174629 din data de 19.04.2016 a candidatei COSTAŞIU ADELINE-SABINA 
18.04.2016 Rezultatele probei scrise la concursul de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie temporar vacantă inspector de specialitate II (1 post) la Centrul de Servicii Socio Medicale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.din data de 18.04.2016.
18.04.2016 Rezultatele probei scrise din data de 18.04.2016 a concursului de ocupare a două posturi funcţii contractuale de execuţie vacante de medic dentist, la Serviciul Cabinete Medicale, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală
14.04.2016 REZULTATUL PROBEI DE SELECŢIE A DOSARELOR la concursul din data de 21.04.2016
11.04.2016 REZULTATUL PROBEI DE SELECŢIE A DOSARELOR la concursul de ocupare a două posturi vacante de medic dentist, la Serviciul Cabinete Medicale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală.din data de 18.04.2016.
11.04.2016 REZULTATUL ETAPEI DE SELECŢIE A DOSARELOR pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie temporar vacante de, inspector de specialitate (1 post) la Centrul de Servicii Socio Medicale , Serviciul Protecţia Copilului, Familiei şi Dezvoltare Comunitară din data de 18.04.2016
01.04.2016 A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pe perioadă determinată, pentru ocuparea unui post, funcție contractuală de execuţie temporar vacantă la Centrul de Servicii Socio-Medicale din cadrul Serviciului Protecția Copilului, Familiei și Dezvoltare Comunitară
19.02.2016 Campania: Cadou de 8 martie pentru femeile „invizibile” ale Clujului
20.01.2016 Anunț redistribuire pachete
13.11.2015

27.04.2015 distribuţie pachete alimente