Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 28.04.2021

Descarca document