Rezultatul probei scrise la examenul de promovare într-o(un) funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior/grad profesional imediat superior celui deţinut pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din data de 31.08.2020