ANUNȚ Subvenții pentru asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pentru anul 2020

Descarca document

DATE privind bugetul unităţii de asistenţă socială Descarcă document

FIŞA TEHNICĂ privind unitatea de asistenţa socială Descarcă document

CERERE de solicitare a subventiei în temeiul Legii nr. 34/1998*) Descarcă document