A N U N Ţ Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează examen de promovare în gradul imediat superior celui deținut, pentru personalul contractual sanitar de execuţie care îndeplinește condițiile legale în vederea promovării, conform Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și al serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Descarca document