image_pdfimage_print

Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii are rolul de a oferi suport și sprijin copiilor, adolescenților și familiilor acestora care se află într-o situație de risc de pe raza municipiul Cluj-Napoca. De asemenea centrul dorește să contribuie la îmbunătățirea abilităților parentale ale beneficiarilor adulți.

Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii îşi propune:

 • Să identifice copiii/adolescenții și familiile acestora aflați în situație de vulnerabilitate de pe raza municipiului Cluj-Napoca și să reducă numărul acestora;

 • Să acorde sprijin adecvat copiilor/adolescenților – informare, consiliere cu privire la drepturi, consiliere în vederea dezvoltării personale și profesionale, etc., în funcție de nevoile identificate;

 • Să îmbunătățească la nivel de comunitate cunoștințele, atitudinile și practicile parentale;

 • Să crească accesul la servicii sociale pentru copii/adolescenți și părinții/reprezentanţii legali ai acestora, în special pentru cei cu mai puține oportunități;

 • Să dezvolte programe și activități specifice pentru prevenirea comportamentelor de risc, în rândul copiilor/adolescenților și ale părinților acestora/rude/alte persoane importante pentru copil/adolescent, adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților lor;

 • Să consolideze cooperarea și comunicarea între actorii locali din zona serviciilor sociale destinate copiilor/adolescenților și familiei acestora.

  Servicii de informare la nivelul comunității (atât în ceea ce privesc activitățile centrului cât și cu privire la drepturile și obligațiile copilului, respectiv ale părintelui)

  Servicii de evaluare (evaluarea nevoilor copilului/adolescentului și ale familiei acestuia)

  Servicii de consiliere pentru copii/adolescenți

  Servicii de educaţie parentală

  Servicii de facilitare

 •                                            
    Descarcă document
 • Contact: adresa: Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 45

  telefon: 0732 550 980

  e-mail: centrulderesurse@dasmclujnapoca.ro