image_pdfimage_print

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

Denumire: Achizitia a 210 de pachete cu dulciuri de sarbatorile de paste

Data postare: 29.03.2017

Pret estimat: Valoarea estimata a contractului este de 19266,05 lei fara TVA, iar  pretul estimat pe un pachet este de 91,74 lei fara TVA

Cerinte:

1) Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

2)Document de certificare a calităţii, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare

3) Pentru  toate produsele ofertate trebuie prezentate certificate de calitate , licenta de fabricare si buletine de analiza.

Produsele sa fie livrate sub forma de pachet, intr-o punga rezistenta

Documente:  caiet de sarcini formularul de oferta , declaratia privind privind conflictul de interese(trebuie semnata si stampilata).

Data si ora limita de depunere: 04.04.2017 ora 12:00

Informatii suplimentareInformatii suplimentare se pot obtine de la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, in format electronic pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264453056;  Dupa acceptarea ofertei va rog sa publicati in seap pretul unitar al unui pachet cu denumirea ”pachet cu dulciuri 2017 ”

Ofertanţi:

Câştigător: 

Preţ ofertat: