image_pdfimage_print

dasm-2

Conform prevederilor art. 28, alin. 3), lit. (a) din H.G. nr. 286/2011, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

Contestaţiile se depun la registratura principală a instituţiei în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor.

 

                                                          COMISIA  DE CONCURS                                                          

 

                                                                                                                     Azi 03.08.2016, ora 13:00