image_pdfimage_print

 

rollup_3.indd

Proiectul “Pasaport de succes pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere” iniţiat de Asociația Pontes în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj Napoca și Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români Filiala Cluj Napoca îşi propune reducerea inegalităţilor şi a excluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilități (deficienţe de vedere) prin implicarea participativă a actorilor sociali publici şi private locali într-o rețea sustenabilă pe termen mediu și lung la nivelul comunității.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 luni la nivelul județului Cluj, respectiv 07.05.2015 – 31.10.2016. Valoarea totală a proiectului este de 1.117.802,33 lei din care 1.004.691,33 lei valoarea finanțării nerambursabilă, iar 113.111,00 lei cofinanțare privată.

 

Grupul țintă al proiectului este format din  de persoane:

  • 115 de copii și tineri cu deficiențe de vedere
  • 15 părinți/ cadre didactice ai copiilor/tinerilor cu deficiență de vedere;
  • 150 persoane fără deficiență de vedere (copii/tineri, părinți, etc.)
  • 24 specialiști/factori de decizie ai sectorului public și privat;

 

Proiectul îşi propune:

  1. Dezvoltarea unei reţele de 24 specialiştiatent aleşi din rândul actorilor sociali publici și privați co-interesați în problematica persoanelor cu deficiențe de vedere, în vederea conceperii (4 luni) și monitorizării (14 luni) consecvente a unui plan de acțiune menit să diminueze fenomenul de discriminare, la nivelul județului Cluj.
  2. Lansarea unei campanii de informare și conștientizarecu privire la fenomenul de discriminare a persoanelor cu deficiențe de vedere, la nivelul jud. Cluj. Campania se va desfăşura în perioada iulie 2015- octombrie 2016, sub conceptul Ascultă Oraşul NeVăzut.
  3. Implicarea a 115 copii și tineri cu deficienţe de vedere din judeţul  Cluj în activități mixte alături de  copii și tineri văzători, ca  mijloc de conștientizare a unei iniţiative de integrare a acestora:
  • consiliere psihologică și vocațională având ca obiectiv general dezvoltarea stimei de sine şi a încrederii în sine;
  • dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă;
  • activităţi comune cu copiii şi tinerii voluntari văzători (tabere, excursii, ziua porţilor deschise,etc.).

DESCARCA DOCUMENTE