image_pdfimage_print

img_3310

Centrul multifuncțional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 2 de pe str. Decebel nr.2, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1, face parte din programul de proiecte propuse și aptobate prin Planul Integrat de Dezvoltare și contribuie la combaterea fenomenului de excluziune socială a persoanelor vârstnice prin facilitarea accesului la un complex de servicii sociale corelate nevoilor acestora, terapie ocupațională și socializare.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni, iar lucrările au fost demarate în data de 24 iulie 2014. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.008.344,98 lei, din care 3.238.883,70 lei reprezintă valoarea totală eligibilă solicitată, iar 80.69,38 lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul local.

Prin modernizarea Centrului multifuncțional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 2, str. Decebal nr.21 s-a realizat modernizarea unei surafețe utile de 355,65 mp.,creșterea capacității centrului de la 40 de locuri la 84 de locuri, dotarea cu echipamente adecvate nevoilor beneficiarilor: mobilier specific, echipamente pentru fizioterapie, kinetoterapie, sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități, programe informatice și echipamente de informare și comunicare, crearea a trei noi locuri de muncă (1 fizioterapeut, 1 psihoterapeut și 1  îngrijitor).