image_pdfimage_print

Centrul multifuncţional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 1, de pe strada Şt. O. Iosif nr.1-3, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 1, face parte dintr-un program de proiecte propuse și aprobate prin Planul Integrat de Dezvoltare și contribuie în mod direct la realizarea priorităților de dezvoltare ale infrastructurii sociale.

Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni, iar lucrările au fost demarate în 30 ianuarie 2013. Proiectul are o valoare totală 5.399.454,22 lei, din care 5.328.701,82 lei este asistenţa financiară nerambursabilă, iar 177.326,44 lei reprezintă contribuţia municipiului.

Prin modernizarea „Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 1, str. Şt. O. Iosif, nr. 1-3 ”din Municipiul Cluj-Napoca s-a realizat: creşterea cu 897.60 mp a suprafeţei utile reabilitate, modernizate şi extinse a centrului, creşterea capacităţii centrului de la 70 de locuri în prezent, la 234 de locuri, crearea a 5 facilităţi destinate persoanelor cu dizabilităţi, respectiv a unui lift accesibil şi persoanelor cu mobilitate redusă şi a patru grupuri sanitare adaptate necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi, dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor centrului, specifice desfăşurării activităţilor pentru care este acreditat Centrul: dotări pentru îmbunătăţirea calitativă a activităţilor derulate în prezent şi dotări pentru noi activităţi de educaţie, integrare/reintegrare socială, recreere (gimnastică medicală, fizioterapie, kinentoterapie, informare şi consiliere), crearea de noi spaţii şi echiparea acestora cu mobilier şi aparate de specialitate în vederea desfăşurării de noi activităţi de educare, recreere, reintegrare socială şi recuperare fizică medicală, asigurarea accesului gratuit la servicii sociale îmbunătăţite, crearea a două noi locuri de muncă permanente (1 kinetoterapeut şi 1 fizioterapeut) şi înlesnirea comunicării între persoanele vârstnice în scopul creşterii nivelului de socializare a acestora.