image_pdfimage_print

„Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la formare/dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”- proiect de tip strategic implementat de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi (în calitate de solicitant), în parteneriat  Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară din Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară din Timişoara și Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, cu desfăşurare pe o perioadă de 3 ani.

Obiectivul general al proiectului: Prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii şi în societatea civilă, susţinerea femeilor pentru reconcilierea vieţii familiale şi profesionale şi dezvoltarea  personală a femeilor.

Prin Direcțiea de Asistență Socială și Medicală, în calitate de partener în proiect, s-au identificat persoanele din grupul tință și s-au acordat 100 de subvenţii mamelor aflate în concediu de creştere a copilului până la 2-3 ani sau femeilor care se află în situaţii de risc, ca sprijin și suport  pentru absolvirea unui curs de formare/ dezvoltare profesională şi calificare/ recalificare profesională.