image_pdfimage_print
 1. Proiectul POSDRU/96/6.2/S/63444 -„Împreună pentru un început sigur!”, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”- implementat în perioada aprilie 2011–martie 2014.

Proiectul a vizat:

 • Dezvoltarea unui model integrat de incluziune socială şi profesională a persoanelor de etnie romă şi a persoanelor cu dizabilităţi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi Regiunea de Dezvoltare Vest, prin obiectivele sale specifice:
 • Asigurarea accesului la servicii de informare, mediere şi consiliere profesională a unui număr de 3415 persoane de etnie romă şi 1585 persoane cu dizabilităţi, într-o perioadă de 36 luni, din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi Regiunea de Dezvoltare Vest;
 • Facilitarea accesului la programe de formare profesională (calificare/recalificare) pentru un număr de 900 persoane de etnie romă şi persoane cu dizabilităţi ( pentru 500 persoane calificare profesională şi pentru 400 persoane certificarea competenţelor dobândite non-formal), într-o perioadă de 36 de luni, din regiunea de Nord Vest şi Vest;
 • Informarea şi sensibilizarea unui număr de 72 de persoane din rândul managerilor publici şi privaţi, reprezentanţi ai ONG-urilor, angajaţi ai administraţiilor publice locale (APL) cu privire la problematica persoanelor de etnie romă şi a persoanelor cu dizabilităţi, într-o perioadă de 36 de luni, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi Regiunea de Dezvoltare Vest.

La finalul implementării proiectului (martie 2014), au fost înregistrate următoarele rezultate:

 • 3653 de persoane de etnie romă au beneficiat de informare si consiliere;
 • 2513 de persoane de etnie romă au beneficiat de consiliere profesională şi mediere profesională
 • 970 de persoane cu dizabilităţi au beneficiat de informare și consiliere,
 • 459 persoane cu dizabilităţi au beneficiat consiliere profesională şi mediere profesională
 • 524 de persoane care au participat la programe integrate şi-au găsit loc de muncă
 • 471 subvenţii au fost acordate pentru angajatorii care au angajat persoane de etnie romă sau persoane cu dizabilităţi înscrise în proiect
 • a fost înfiinţat centrul de informare şi consiliere pentru promovarea oportunităţilor de ocupare a grupurilor vulnerabile prin Hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și a fost achiziționat imobilul în care își desfășoară activitățile centrul
 • au fost identificate oportunităţile de formare profesională pentru un număr de 510 persoane consiliate de către consilieri
 • au fost incluse 510 persoane consiliate în cursuri de formare profesională din care 301 au fost de etnie romă, iar 209 persoane cu dizabilități
 • au fost incluse în programe de certificare a competenţelor un număr de 400 persoane din care 240 de persoane de etnie romă şi 160 de persoane cu dizabilităţi
 • au fost organizate 9 seminarii, din care 3 la Cluj-Napoca și 6 în Arad
 • 418 de persoane din rândul managerilor publici şi privaţi, reprezentanţi ONG-uri, angajaţi ai autorităţilor publice au beneficiat de informare asupra problemelor pe care le au persoanele din grupurile vulnerabile în ceea ce priveşte accesul acestora pe piaţa muncii;
 • au fost organizate 3 conferinţe la Cluj-Napoca
 • au fost organizate 3 schimburi de experienţă în Marea Britanie

La nivelul municipiului Cluj-Napoca, la finalul implementării proiectului (martie 2014), au fost înregistrate următoarele realizări notabile:

 • 90 de persoane de etnie romă au beneficiat de cursuri de formare profesională (cameristă, lucrător în comerţ, îngrijitor vârstnici, montator subansamble, peisagist-floricultor);
 • 20 de persoane cu dizabilităţi au beneficiat de cursuri de formare profesională (peisagist floricultor);
 • 120 de persoane de etnie romă au beneficiat de certificarea competenţelor dobândite în mod non-formal în meseriile de: cameristă, lucrător în comerţ, operator baze de date, montator subansamble, lucrător instalator în construcţii, confecţioner materiale textile;
 • 51 de persoane cu dizabilităţi au beneficiat de certificarea competenţelor în meseriile: lucrător în comerţ, operator baze de date, montator subansamble;
 • 113 persoane au fost angajate în municipiul Cluj-Napoca, dintre acestea 96 persoane de etnie romă şi 17 persoane cu dizabilităţi;
 • s-a înfiinţat Centrul de Incluziune Socială, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei nr. 158 un centru de informare şi consiliere pentru promovarea oportunităţilor de ocupare, dedicat în primul rând persoanelor de etnie romă şi a persoanelor cu dizabilităţi, dar și celorlalte categorii de persoane vulnerabile.

În cadrul proiectului, Institutul Intercultural din Timişoara a realizat două studii de impact privind măsurile pentru incluziunea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor persoanelor de etnie romă (autori: Călin Rus și Oana Neștian Sandu, Institutul Intercultural Timișoara, martie 2014):

– Accesul persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii în regiunile Nord-Vest și Vest.

Măsurile pentru incluziunea romilor pe piața muncii: de la ipocrizie organizată la eficacitate reală.

Studiile au fost realizate pe baza analizei documentelor elaborate în urma procesului de informare și consiliere privind accesul pe piața muncii realizat cu beneficiarii proiectului, pe baza unor chestionare de impact ce au vizat efectul măsurilor de sprijin oferite în cadrul proiectului, precum și pe baza unor interviuri, focus grupuri și ateliere cu diferite categorii de beneficiari, cu angajatori, cu specialiști în domeniu și cu reprezentanți ai unor instituții publice relevante și pune bazele unei metodologii specifice integrării în muncă a acestor categorii de beneficiari.

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.308.571,87 lei.