image_pdfimage_print

„Centrul Social de Urgenţă” proiect fost finanţat în cadrul Programului de Interes Naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă ”, aprobat prin ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1710/ 12.11.2009, în urma căruia s-a încheiat Contractul de finanţare nr. 1/18.11.2009 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în calitate de autoritate contractantă, prin Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului Cluj şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca, vizându-se reabilitarea imobilului situat în Cluj-Napoca, Str. Dragoş Vodă, nr. 36-38, identificat cu nr. Topo 7394/1, înscris în CF. Nr. 24517 Cluj, în vederea înfiinţării „Centrului Social de Urgenţă”, cu o capacitate de 50 de persoane.

     Obiectivul general al proiectului a constat în facilitarea accesului persoanelor fără adăpost la serviciile sociale comunitare.

     Obiective specifice:

–           asigurarea unor condiţii optime pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor fără adăpost pentru minimum 100 persoane fără adăpost/an;

–           acordarea de servicii sociale primare şi specializate pentru minimum 100 persoane fără adăpost/an;

–           prevenirea marginalizării sociale şi reducerea riscului de excluziune socială pentru un număr de minimum 100 persoane fără adăpost/an;

            Stadiul actual al proiectului : implementare finalizată

Durata proiectului: 24 luni

Valoarea totală: 763.900 lei