image_pdfimage_print

Centrul de zi ”Țara Minunilor” a fost reabilitat, prin proiectul „Centrul multifunctional de servicii sociale integrate Țara Minunilor”, contractat de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii sociale. Perioada de implementare a proiectului a fost mai 2012- decembrie 2014.

  Obiectivul general al proiectului a vizat reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Centrului de Zi „Țara Minunilor” din municipiul Cluj-Napoca, în vederea creșterii calității serviciilor sociale destinate copiilor, cu efect asupra capacității de integrare în învățământul de masă al acestora. Proiectul a contribuit la atingerea obiectivului prin reabilitarea și modernizarea centrului de zi pentru copii provenind din familii defavorizate din municipiul Cluj-Napoca, în vederea asigurării de servicii sociale de calitate, cu impact asupra creșterii calității vieții beneficiarilor – copii provenind din familii defavorizate.

Valoarea proiectului a fost de 4.063.708,89 lei, din care 3.201.938,29 lei, reprezentând suma nerambursabilă solicitată din cadrul programului, iar 83.201,10 lei reprezentând cofinanțarea de la bugetul local.