image_pdfimage_print

f88f49_3d1d683c6c9c4cfdaa2305cddafd6694

”Binele pe care il asiguram propriei persoane este precar si instabil pana cand este asigurat tuturor si incorporat in viata de zi”

                                  Jane Adams

 

Serviciul protecție socială oferă servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate care, din motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal dar decent de viață.

Obiectivul nostru este protejarea persoanelor care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile şi să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe.

Asigurăm accesul la servicii (de sănătate, de integrare profesională) persoanelor şi familiilor cărora li se instituie dreptul la venitul minim garantat.

f88f49_3d1d683c6c9c4cfdaa2305cddafd6694

”Binele pe care il asiguram propriei persoane este precar si instabil pana cand este asigurat tuturor si incorporat in viata de zi”

                                  Jane Adams

 

Serviciul protecție socială oferă servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate care, din motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal dar decent de viață.

Obiectivul nostru este protejarea persoanelor care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile şi să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe.

Asigurăm accesul la servicii (de sănătate, de integrare profesională) persoanelor şi familiilor cărora li se instituie dreptul la venitul minim garantat.

Denumire formular,Vizualizează formular

Formulare tip ajutor social, Descarcă / Vizualizează

Cerere alocatie pentru sustinerea familiei, Descarcă / Vizualizează

Formulare tip cantina, Descarcă / Vizualizează

Cerere ajutor de deces, Descarcă / Vizualizează

Fomulare tip – Încălzirea locuinței, Descarcă / Vizualizează

Cerere tip pentru ancheta-bani de liceu, Descarcă / Vizualizează

Anexa A Fișa tehnica (Subvenție Legea 34), Descarcă/Vizualizează

Anexa B Buget (Subvenție Legea 34), Descarcă/Vizualizează

Cerere (Subvenție Legea 34), Descarcă/Vizualizează

HCL 596-2016, Descarcă/Vizualizează

Cerere acordare tichete grădiniță, Descarcă/Vizualizează

Cerere declarație pe propria răspundere, Descarcă/Vizualizează

Cerere simplificată, Descarcă/Vizualizează

ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII CREȘTEREA COPILULUI

LISTA ACTELOR NECESARE PENTRU DOSARELE DE ALOCAȚIE DE STAT ȘI INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL/STIMULENT INSERȚIE, Descarcă/Vizualizează

1. Formulare alocație de stat (4 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere alocație, Descarcă/Vizualizează

Anexa UE (doar pentru copii născuți în UE), Descarcă/Vizualizează

Declarație celălalt părinte (doar pentru părinții necăsătoriți), Descarcă/Vizualizează

2. Formulare indemnizație creștere copil (4 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere tip, Descarcă/Vizualizează

Adeverință tip, Descarcă/Vizualizează

Declarația celuilalt părinte (doar pentru părinții necăsătoriți), Descarcă/Vizualizează

3. Stimulent inserție (4 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere tip, Descarcă/Vizualizează

Adeverință tip, Descarcă/Vizualizează

Declarație stagiu de cotizare, Descarcă/Vizualizează

4. Formulare indemnizație creștere copil cu handicap (3 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere tip, Descarcă/Vizualizează

Declarație stagiu de cotizare, Descarcă/Vizualizează

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE 2018-2019 (10 doc)

Criterii de eligibilitate, Descarcă/Vizualizează

Acte necesare, Descarcă/Vizualizează

Plafoane și cuantumuri, Descarcă/Vizualizează

Termene și proceduri, Descarcă/Vizualizează

Lista bunurilor, Descarcă/Vizualizează

Cerere-declarație pe propria răspundere, Descarcă/Vizualizează

Borderou solicitanți,  Descarcă/Vizualizează

Cerere simplificată pentru modificare, Descarcă/Vizualizează

Material informativ, Descarcă/Vizualizează

Fluturași, Descarcă/Vizualizează

AJUTOARE SOCIALE

Sprijinul acordat persoanelor in nevoie prinse in stemul de asistenta sociala nu poate fi strict stabilit si reglementat prin lege, pentru aceasta se cere o analiza concreta, care poate fi realizata in baza anchetelor sociale efectuate de profesionisti

FINANŢĂRI / SUBVENȚII

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE

Sprijinul acordat persoanelor in nevoie prinse in stemul de asistenta sociala nu poate fi strict stabilit si reglementat prin lege, pentru aceasta se cere o analiza concreta, care poate fi realizata in baza anchetelor sociale efectuate de profesionisti

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.

AJUTORUL DE URGENŢĂ

Sprijinul acordat persoanelor in nevoie prinse in stemul de asistenta sociala nu poate fi strict stabilit si reglementat prin lege, pentru aceasta se cere o analiza concreta, care poate fi realizata in baza anchetelor sociale efectuate de profesionisti

ALOCAŢII PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.

ALOCAŢII DE STAT ŞI INDEMNIZAŢII

Sprijinul acordat persoanelor in nevoie prinse in stemul de asistenta sociala nu poate fi strict stabilit si reglementat prin lege, pentru aceasta se cere o analiza concreta, care poate fi realizata in baza anchetelor sociale efectuate de profesionisti

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A INTRPREȚILOR AUTORIZAȚI ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL (ANILMG)   Vizualizeaza

ASOCIAȚIA BABILON TRAVEL   Vizualizează

ASOCIAŢIA „CĂSUŢA BUCURIEI”  Vizualizează

ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIA  Vizualizează

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLIC  Vizualizează

FUNDAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA VARSTNICULUI  Vizualizează

ASOCIAȚIA MAGHIARĂ A HANDICAPAȚILOR MOTORI CLUJ  Vizualizează

SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE DIN ARDEAL  Vizualizează

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA  Vizualizează

CONGREGAȚIA SURORILOR MAICII DOMNULUI  Vizualizează

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ „ECCE HOMO”  Vizualizează

FUNDAȚIA FAMILIA SFÂNTĂ”  Vizualizează

ASOCIAȚIA FAMILIA REGĂSITĂ  Vizualizează

FUNDAȚIA CREȘTINĂ DE AJUTORARE  Vizualizează

FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR  Vizualizează

FUNDAȚIA DE CARITATE HERALD  Vizualizează

ASOCIAȚIA INCEPTIS MOVENS  Vizualizează

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN ROMÂNIA   Vizualizează

ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA ȘI PROTEJAREA HANDICAPATILOR MOTOR   Vizualizează

ASOCIAȚIA PREVENTIS  Vizualizează

ASOCIAȚIA PROVIDENȚA GONVISELLES FURSORGE  Vizualizează

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ SOMETHING NEW  Vizualizează

UNIUNEA CREȘTINĂ DIN ROMÂNIA  Vizualizează

Informații utile privind acordarea ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca

I. BENEFICIARI

Ajutorul pentru plata chiriei se acordă următoarelor categorii:

 1. tinerii în vârstă de până la 26 de ani, persoane singure, proveniţi din structurile rezidenţiale ale DGASPC Cluj, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, care au venit net lunar de până la 1.500 lei;

 2. persoanele singure şi familiile cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca, aflate în evidenţa DASM, care în urma anchetei sociale pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau în categoria persoanelor aflate în risc de marginalizare socială (cu un venit net lunar/membru de familie de până la 783 lei, respectiv de până la 1500 lei pentru persoana singură);

 3. victimele violenţei domestice care se află în evidenţele serviciilor de specialitate din cadrul DASM şi care locuiesc efectiv pe raza municipiului Cluj-Napoca, precum şi cele care au beneficiat de servicii în adăposturi destinate acestei categorii sociale şi care nu beneficiază de alt sprijin locativ din partea statului sau a unor ONG-uri, care au venit net lunar/membru de familie de până la 1.500 lei;

II. Criterii de eligibilitate și acte necesare pentru tinerii în vârstă de până la 26 de ani, persoane singure, proveniţi din structurile rezidenţiale ale DGASPC Cluj – condiții:

 • să provină din structurile rezidenţiale ale Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj (DGASPC Cluj), de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • veniturile lunare nu pot depăși 1500 lei;

 • să locuiască în fapt pe raza administrativă a municipiului Cluj-Napoca și să aibă domiciliul/ reședința în Cluj-Napoca.

 

Ajutoarele pentru plata chiriei se acordă pe baza următoarelor documente:

 1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere (tip) Descarca / Vizualizeaza

 2. Documente de identitate (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) copii și originale;

 3. Acte privind veniturile realizate, în luna anterioară depunerii cererii

  1. adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu

  2. adeverințe de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj pentru veniturile din activități independente, din cedarea folsinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc

  3. mandate poștale/extrase de cont/ cupoane pentru indemnizații de somaj, handicap, pensii

IMPORTANT!

În situaţia persoanei singure care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate, aceasta va anexa o declaraţie notarială privind veniturile din care se întreţine, precum și o adeverință eliberată de Direcția Generală a Finanțelor Publice, care va cuprinde veniturile realizate.

De asemenea, pentru persoanele apte de muncă, care nu realizează venituri, vor prezenta dovada eliberată de către AJOFM Cluj că sunt în căutarea unui loc de muncă.

 1. Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor pentru plata chiriei şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere vor depune o copie a contractului de închiriere inregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj

 2. Dovadă că solicitantul provine dintr-o structură rezidențială a DGASPC Cluj

 3. (În funcție de fiecare caz în parte, se pot solicita și alte documente necesare în soluționarea cererii).

   1. Criterii de eligibilitate și acte necesare pentru persoanele singure şi familiile cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca, aflate în evidenţa DASM, marginalizate sau cu risc de marginalizare.

 • solicitantul trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca de minimum 24 luni anterior datei depunerii cererii;

 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu are în proprietate o locuinţă;

 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu are în folosinţă o locuinţă din fondul locativ al Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a înstrăinat o locuinţă în ultimi 10 ani;

 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuinţă sau alte programe aprobate prin legislaţia în vigoare;

 • veniturile familiei nu pot depăși 783 lei pe fiecare membru, iar în cazul persoanei singure veniturile sunt sub 1500 lei lunar.

IMPORTANT!

 • Nu pot beneficia de acest drept persoanele singure/familiile care deţin unul sau mai multe bunuri din Lista bunurilor prevăzută H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Persoanele singure/familiile care nu locuiesc în fapt pe raza administrativă a municipiului Cluj-Napoca, deşi au în actul de identitate înscris domiciliul/reşedinţa în municipiul Cluj-Napoca, nu pot beneficia de ajutorul pentru plata chiriei.

Ajutoarele pentru plata chiriei se acordă pe baza următoarelor documente:

 1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere (tip)

 2. Documente de identitate și de stare civilă titular şi membrii (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune), certificate de căsătorie, deces, COPII ȘI ORIGINALE;

 3. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresa, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, dupa caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii

  1. adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu

  2. adeverințe de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj pentru veniturile din activități independente, din cedarea folsinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc

  3. mandate poștale/extrase de cont/ cupoane pentru indemnizații de somaj, handicap, pensii, alocații de stat, indemnizații pentru creșterea copilului/ stimulant de inserție

IMPORTANT!

În situaţia persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate, va fi anexată o declaraţie notarială privind veniturile din care se întreţin, precum și o adeverință eliberată de Direcția Generală a Finanțelor Publice, cu veniturile realizate în ultimul an.

De asemenea, pentru persoanele apte de muncă, care nu realizează venituri, se va prezenta dovada eliberată de către AJOFM Cluj că persoanele majore se află în căutarea unui loc de muncă.

 1. Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor pentru plata chiriei şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere vor depune o copie a contractului de închiriere inregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj

 1. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute :

Solicitantii care au reşedinţă în municipiul Cluj Napoca şi domiciliul în altă localitate vor depune:

-adeverință, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere (pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie a certificatului de înmatriculare)

-adeverinta de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanele cuprinse în cerere

solicitanții care au reședinta în municipiul Cluj Napoca trebuie în mod obligatoriu să dețină pe actele de identitate viza de flotanta valabilă

 1. Declaraţii autentificate la notar din care să rezulte că solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, nu au în proprietate o locuință, nu au în folosinţă o locuinţă din fondul locativ al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, nu au înstrăinat o locuinţă în ultimi 10 ani și nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuinţă sau alte programe aprobate prin legislaţia în vigoare

 1. Adeverințe de elev/ student, care să conțină mențiunea primește/ nu primește bursă și cuantumul acesteia.

 1. În funcție de fiecare caz în parte, se pot anexa/ solicita și alte documente necesare în soluționarea cererii:

  1. Certificate de încadrare în grad de handicap

  2. Decizie de pensionare

  3. Sentințe de divorț, hotărțri de plasament/ adopție/ încredințare în vederea adopției etc.

  4. Acte medicale după caz

IV. Criterii de eligibilitate și acte necesare pentru victimele violenţei domestice – condiții:

 • se află în evidenţele serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC/ DASM/ ONG-uri abilitate şi locuiesc efectiv pe raza municipiului Cluj-Napoca, precum şi cele care au beneficiat de servicii în adăposturi destinate acestei categorii sociale şi care nu beneficiază de alt sprijin locativ din partea statului sau a unor ONG-uri

 • veniturile pe membru de familie nu pot depăși 1500 lei;

 • să locuiască în fapt pe raza administrativă a municipiului Cluj-Napoca și să aibă domiciliul/ reședința în Cluj-Napoca.

Ajutoarele pentru plata chiriei se acordă pe baza următoarelor documente:

 1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere (tip)

 2. Documente de identitate și de stare civilă titular şi membrii (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune), certificate de căsătorie, deces COPII ȘI ORIGINALE;

 3. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii

  1. adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu

  2. adeverințe de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj pentru veniturile din activități independente, din cedarea folsinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc

  3. mandate poștale/extrase de cont/ cupoane pentru indemnizații de somaj, handicap, pensii, alocații de stat, indemnizații pentru creșterea copilului/ stimulant de inserție

În situaţia persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate, vor anexa o declaraţie notarială privind veniturile din care se întreţin, precum și o adeverință eliberată de Direcția Generală a Finanțelor Publice, care va cuprinde veniturile realizate.

 1. Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor pentru plata chiriei şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere vor depune o copie a contractului de închiriere inregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj

 1. Dovadă că solicitantul este victima violenței domestice: ordin de protecție emis de către judecătorie, adeverință eliberată de către DGASPC/ DASM/ ONG-uri abilitate, că solicitantul se află în evidența acestora ca beneficiar de servicii pentru victimele violenței domestice

 1. Adeverințe de elev/ student, care să conțină mențiunea primește/ nu primește bursă și cuantumul acesteia.

 1. În funcție de fiecare caz în parte, se pot anexa/ solicita și alte documente necesare în soluționarea cererii:

  1. Certificate de încadrare în grad de handicap

  2. Decizie de pensionare

  3. Sentințe de divorț, hotărțri de plasament/ adopție/ încredințare în vederea adopției etc.

  4. Acte medicale după caz

V. IMPORTANT!!

 • Pentru persoanele singure şi familiile cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca, aflate în evidenţa DASM, condiția este ca solicitantul să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca de minimum 24 luni anterior datei depunerii cererii

 • Asigurarea accesului la locuință pe perioadă determinată prin subvenționarea chiriei pentru persoanele/ familiile din grupul țintă va fi pe o perioadă de până la 12 luni, cu posibilitate de prelungire de până la 24 de luni;

 • Plata chiriei se va efectua lunar, direct proprietarului locuinței

 • Titularii ajutorului pentru plata chiriei, au obligția de a prezenta Direcției de Asistență Socială și Medicală contractul de închiriere, înregistrat la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj, în termen de 4 luni de la emiterea dispoziției de acordare a dreptului!!

 • Orice modificare survenită în dinamica familiei, se anunță în termen de 2 zile!!!!

 • Formularele de cerere și declarație pe proprie răspundere se pot ridica și depune, împreună cu actele doveditoare, la oricare primărie de cartier, precum și la sediul Direcției de Asistențpă Socială și Medicală

 • Informații suplimentare se pot obține:

   • la tel. 0264 563 052

   • direct la sediul DASM din Str. Venus FN (cu acces prin aleea situată între nr. 20-22), după următorul program: Luni: 08.30-15.30

Marți: 08.30-15.30

Miercuri: 08.30-15.30

Joi: 08.30-17.00

Vineri: 08.30-14.00

VI. Lista bunurilor care conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru plata chiriei, valabilă doar pentru categoria persoanelor singure şi familiilor cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca, aflate în evidenţa DASM:

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Informații utile privind înscrierea în programului multianual ”Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie”

BENEFICIARI (cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca)

 • Pensionari (limită de vârstă, de invaliditate) ale căror venituri cumulate din pensii și alte drepturi de asigurări sociale nu depășesc 1000 lei;

 • Persoane cu dizabilități, încadrate în grad de handicap accentuat și grav;

 • Șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj de până la 700 lei și șomeri neindemnizați, aflați în evidențele AJOFM Cluj;

 • Persoane fără venituri sau cu venituri reduse, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, care beneficiază de venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei, mas[ la cantina de ajutor social, în condițiile legii.

Persoanele care solicită înscrierea în program, nu pot beneficia de aceste servicii dacă dețin unul din bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în Anexa nr. 4 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Pentru fiecare potențial beneficiar se va întocmi un dosar cu acte doveditoare privind eligibilitatea acestuia în program (act de identitate, dovada venitului – cupon pensie, handicap, șomaj, carnet șomaj, talon auto după caz etc.).

Elevii și studenții nu pot beneficia de servicii medicale stomatologice din cadrul acestui program. Serviciile medicale stomatologice pentru elevi și studenți sunt asigurate gratuit prin rețeaua cabinetelor de medicină dentară din structura Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Programul multianual ”Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie” se desfășoară în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Hațieganu și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 880/2017.

 

 

 

Cerere de Inscriere in programul stomatologic

Nr. Înreg. ____________

Din data _____________

Către,

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală

Serviciul Protecţie socială

Subsemnatul (a) _____________________________ domiciliat(ă) în municipiul Cluj – Napoca, strada __________________________ nr, _____ bl., _____, apt. _____, identificat(ă) cu CNP _____________________, BI/CI seria _____ nr. ____________ eliberat(ă) de _________________ la data _______________ , solicit prin prezenta înscrierea în programului multianual ”Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie” program în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Hațieganu și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 880/2017.

Declar pe propria raspundere că nu dețin nici unul din bunurile ce duc la excluderea persoanelor din cadrul programului și că am luat la cunoștință lista acestor bunuri de pe verso.

Menţionez că mă incadrez în categoria:

 • Pensionar (limită de vârstă sau invaliditate) cu venituri cumulate din pensii și alte drepturi de asigurări sociale de până la 1000 lei

 • șomer – care beneficiază de indemnizație de șomaj de până la 700 lei și șomer neindemnizat, aflat în evidențele AJOFM

 • persoană cu dizabilităţi – handicap grav sau accentuat

 • beneficiar de V.M.G./A.S.F./cantină

Realizez un venit lunar net de ______ lei.

Anexez prezentei copii ale actelor de identitate şi acte doveditoare de venit.

Telefon de contact:

Cluj – Napoca Semnătura

Data______________ _________________

Lista bunurilor

care conduc la excluderea persoanelor din cadrul programului:

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

Programul stomatologic

Cerere de inscriere in programul stomatologic

Serviciul Protectie Sociale

Strada: Str. Venus fn, Cluj Napoca

Telefon: 0264-563052

Emailsps.dasmclujnapoca@gmail.com

[/fusion_text]