Centru de zi pentru vârstnici nr. 2

//Centru de zi pentru vârstnici nr. 2
­

Centru de zi pentru vârstnici nr. 2

image_pdfimage_print

img_3310Centrul multifuncțional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 2 de pe str. Decebel nr.2, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1, face parte din programul de proiecte propuse și aptobate prin Planul Integrat de Dezvoltare și contribuie la combaterea fenomenului de excluziune socială a persoanelor vârstnice prin facilitarea accesului la un complex de servicii sociale corelate nevoilor acestora, terapie ocupațională și socializare.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni, iar lucrările au fost demarate în data de 24 iulie 2014. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.008.344,98 lei, din care 3.238.883,70 lei reprezintă valoarea totală eligibilă solicitată, iar 80.69,38 lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul local.

Prin modernizarea Centrului multifuncțional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 2, str. Decebal nr.21 s-a realizat modernizarea unei surafețe utile de 355,65 mp.,creșterea capacității centrului de la 40 de locuri la 84 de locuri, dotarea cu echipamente adecvate nevoilor beneficiarilor: mobilier specific, echipamente pentru fizioterapie, kinetoterapie, sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități, programe informatice și echipamente de informare și comunicare, crearea a trei noi locuri de muncă (1 fizioterapeut, 1 psihoterapeut și 1  îngrijitor).

Situat în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, Centrul multifuncțional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 2 oferă un loc excelent  de petrecere a timpului pentru persoanele vârstnice, loc în care toată lumea se simte relaxat și confortabil. Echipa noastră vă oferă servicii personalizate, într-o atmosferă prietenoasă, de susținere și stimulare. Membrii clubului de zi se pot relaxa, socializa și lua parte la activităti distractive, toate acestea dându-le  încredere în propria valoare și ajutându-i să rămană activi și independenți.

Criterii admitere centru: (1) persoane pensionate; (2) domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

Acte necesare: 1. C.I. (original și copie); 2. Cupon  de pensie (original și copie); 3. Adeverință medical elibertă de medicul de familie/specialist (pentru kineto și fizioterapie) în care să fie menționate afecțiunile cronice.

vezi REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Centrul multifuncţional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 2, contribuie la creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor vârstnice, prin următoarele categorii de servicii:

 • asigurarea de servicii sociale integrate pentru personae ce aparţin unor categorii defavorizate de locuitori;
 • creşterea accesului la servicii sociale de calitate pentru grupuri sociale care sunt supuse riscului de marginalizare socială;
 • serviciile de socializare si de petrecere a timpului liber oferite de Centrul multifuncţional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 2 se vor concentra pe îmbogățirea vieții participanților, bazându-se pe aptitudinile, cunoștințele și abilitățile lor unice,   pentru  evitarea izolării sociale a persoanelor vârstnice singure sau cu un grup social restrâns.

Mai jos sunt activitățile care sunt disponibile:

 • Jocuri de stimulare mentală: jocuri logice (șah, scrable, sudoku), jocuride societate (rummy, table, cărti), activarea memoriei (rebus, puzzle, integrame) – în fiecare zi a săptămânii,
 • Grupuri de discuții (cărti, filme, evenimente curente) și citirea presei – în fiecare zi a săptămânii,
 • Activități de dezvoltarea creativității și păstrarea îndemânării: atelier de pictură – în fiecare zi de luni, orele 10,00 și joi, orele 12,00,
 • Cursuri de limbi străine: franceză – în fiecare marți, ora 10 și engleză- în fiecare zi de miercuri, orele 10,00,
 • Gimnastică de grup: presupune exerciții fizice ușoare și exerciții mentale pentru stimularea memoriei, creșterea stării de bine și armonizarea interioară – în fiecare zi de marși și joi, orele 10,00,
 • Divertisment muzical – grupul vocal-instrumental ,,Speranța”. în fiecare zi de marți orele 12,00,
 • Dezbateri literare și lansări de carte în cadrul Cenacului literar ,,Radu Stanca” în a doua miercuri a fiecărei luni, orele 11,00,
 • Clubul mâinilor îndemânatice – în fiecare luni și vineri,
 • Sărbătorirea zilelor de naștere și a onomasticilor, mese festive pentru sărbătorile pascale, sărbătorile de iarnă, microrevelion.
 • Organizarea de excursii și pelerinaje în județele limitrofe.
 • servicii de consiliere psihologică (terapii cognitiv-comportamentale de grup si individuale) oferite prin intermediul personalului de specialitate a Centrului multifuncţional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 2 au ca scop:
 • identificarea problemelor persoanelor geriatrice
 • evaluarea sub aspect subiectiv / emoțional, cognitiv, comportamental și de relaționare interpersonala și întocmirea fişei de evaluare personală
 • realizarea consilierii cognitiv-comportamentale pentru diminuarea distresului afectiv și menținerea la nivel optim a functionării cognitive,
 • servicii de kinetoterapie și fizioterapie pentru recuperare fizică și medicală oferite de specialiști în domeniu.

Unde ne gasiti – Str. Decebal nr 21, Municipiul Cluj-Napoca
telefon: mobil 0732-002186
Persoana de contact – coordonator centru – Consilier Ligia Bocșe
E-mail: czv2@dasmclujnapoca.ro

Programul cu publicul:
Luni: 8.00 – 16.00
Marti: 8.00- 16.00
Miercuri: 8.00 – 16.00
Joi: 08.00 – 17.30
Vineri: 08.00 – 14.30

Regulament
privind selecția candidaților pentru realizarea mobilităților în cadrul Programului Erasmus+
ACCREDITED PROJECTS FOR MOBILITY OF LEARNES AND STAFF IN ADULT EDUCATION
2022-1-RO01-KA121-ADU-000059063

Proiectul este finanţat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+ KA1-Mobilități pentru Educația Adulților şi se va derula în perioada 01.06.2022-31.08.2023.

1. Obiective generale

Proiectul ACCREDITED PROJECTS FOR MOBILITY OF LEARNES AND STAFF IN ADULT EDUCATION are în vedere dezvoltarea, pentru toate categoriile de angajați ai membrilor consorțiului, care intră în contact cu publicul, a capacității de a interacționa cu diferitele categorii de vizitatori și, de asemenea, cu potențialii vizitatori, în cadrul activițăților care vizează dezvoltarea consumului cultural prin atragerea unor noi categorii de vizitatori. Educația adulților este de mult timp o componentă importantă a activității instituțiilor muzeale și nu numai. Rolul acesteia în cadrul instituțiilor muzeale traversează o perioadă de redefinire și dezvoltare accelerată, în măsură să depășească inconsistențele și discontinuitățile care au afectat în trecut această relație. Esențială pentru dezvoltarea acestor activități în cadrul muzeelor este consolidarea suportului instituțional, includerea tot mai frecventă a activităților de educare a adulților în programele muzeale. Aceste evoluții fac necesară dezvoltare factorului uman, a personalului instituțiilor muzeale, care trebuie să dezvolte noi tipuri și formule de interacțiune cu publicul și noi modalități de conlucrare în vederea atingerii obiectivelor propuse.
Proiectul își propune, pentru această etapă, participarea a două echipe alcătuite din 12 learners împărțiți pe două (6 learners – adulți cu vârsta peste 65 ani, înscriși și beneficiari activi ai serviciilor din cadrul Serviciului Asistența Persoanelor Vârstnice), cu câte un însoțitor, angajat (selectat) al instituției care face parte din consorțiu, la cursuri de formare în domeniul digital.
2. Obiective specifice
Înlăturarea barierelor culturale, sociale, psihologice și tehnologice care împiedică sau limitează anumite grupuri/categorii sociale să viziteze muzeul și/sau să interacționeze cu mediul cultural.
Evaluarea nevoilor persoanelor adulte, de peste 65 de ani în direcția implicării în activitățile culturale și digitale.
Dezvoltarea și diversificarea modului de relaționare social-culturală a persoanelor vârstnice prin intermediul tehnologiei.
Stimularea interesului adultului-vârstnic pentru cunoașterea evoluției comunicării și manifestării tehnologiei moderne, în contiuă dinamică.
Dezvoltarea capacității de comunicare și interacționare virtuală și transpunerea lor în dezvolarea și păstrarea unei personalități active.
3. Criterii selecție participanți mobilități
Selecția participanților la mobilități va fi realizată pe baza criteriilor predefinite ale proiectului.
Comisia de selecție a participanților la mobilitate va fi numită de managerul proiectului, membrii acesteia urmând să stabilească subiectele de concurs din domeniile stabilite de echipa de implementare. Lista candidaților admiși pentru mobilitate va fi completată cu o listă suplimentară de rezervă.
După realizarea selecției candidaților, echipa de management a proiectului va realiza o analiză de nevoi a fiecăruia dintre candidații selecționați, pe baza căreia aceștia vor beneficia de o pregătire corespunzătoare din punct de vedere cultural și logistic. Pregătirea interculturală va fi realizată după finalizarea acordurilor cu organizațiile partenere, în funcție de specificul țării și zonei în care funcționează acestea. Acolo unde există această posibilitate, în echipele de training vor fi cooptați membri ai personalului care dețin informații relevante asupra țării/orașului de destinație a mobilității. Vor fi analizate toate aspectele legate de asigurarea de călătorie, transport, cazare, identificare a locațiilor de desfășurare a activităților din proiect, cunoașterea datelor de contact ale partenerilor de la organizațiile gazdă. Participanților selectați le va fi prezentat programul Erasmus+, conceptul proiectului, contractul de finanțare, contractul pentru mobilitate, programul de formare, formele de evaluare a competențelor, obligațiile care revin fiecăruia dintre membrii echipei după finalizarea cu succes a mobilității. Va fi discutat codul de conduită al participanților la mobilități pe întreaga perioadă a deplasării.
Monitorizarea participanților la mobilitate va fi realizată prin intermediul menținerii contactului cu aceștia pe întreaga perioadă a mobilității și prin solicitarea de informații din partea partenerilor organizatori ai evenimentelor/ cursurilor de formare.
Efectul produs de evenimentele de formare asupra participanților va fi evaluat pe baza rapoartelor participanților și a analizei conduitei și atitudinii participanților la mobilitate în perioada de după încheierea acesteia. În vederea maximizării impactului proiectului, fiecare mobilitate va fi urmată de crearea unui eveniment inspirat din aceasta, care va fi evaluat prin măsurarea impactului său asupra publicului (număr participanți, reflectare în mass media, impactul înregistrat pe pagina web a instituției și în cadrul rețelelor social media).
4. Documente necesare participare proces selecție participanți la mobilități
-cerere înscriere
-copie CI în termen de valabilitate
-scrisoare de intentie (motivația de implicare în proiect, capacitate de cooperare, lucrul în echipă)
-curriculum vitae
– adeverință medicală – apt medical pentru deplasare în mobilitate Erasmus (prezentată cu 14 zile înaintea începerii mobilității)
Perioada de informare și înscriere a tuturor celor interesati:
10 noiembrie-05 decembrie 2022
Concursul de selectie: 12 decembrie 2022
Probe de concurs:
a.analiză dosarului și respectării condițiilor de selecție: 7 decembrie 2022
b.afișarea rezultatului selecției dosarului: 8 decembrie 2022
c.depunerea și soluționarea contestațiilor: 9 decembrie 2022
d. interviu: 12 decembrie 2002
Metode și instrumente de evaluare: se vor utiliza grile de evaluare. Punctajul se va acorda distinct de către fiecare membru al comisiei. Punctajul general va fi media aritmetică a notelor primite.
Rezultatul selecției se va afișa la sediul și pe site-ul organizatiei și se va trimite pe email celor înscriși, în maxim 2 zile lucrătoare de la data concursului. Contestațiile se depun în ziua afișării rezultatului.
PROGRAM MOBILITĂȚI 2022-2023
1. “My Digital World in Class” in Barcelona, Spain between the dates 05-11 March 2023 (including the travel dates) – 6 adult learnes and 1 accompanying teacher.
2. “My Digital World in Class” in Barcelona, Spain between the dates 07-13 May 2023. (including the travel dates) – 6 adult learners and 1 accompanying teacher.

Galerie foto 1

image_pdfimage_print
Accesari pagina: 8228