Centru de Zi pentru Seniori nr. 1

Adresă sediu : Str. Șt. O. Iosif nr. 1-3,centrul_de_zi_pt_varstnici_nr_1_str_st_o_iosif_21 Municipiul Cluj-Napoca

Tel. 0732-606235

Programul cu publicul:

– Luni: 8.00 – 17.00
– Marti: 8.00 – 17.00
– Miercuri: 8.00 – 17.00
– Joi: 8.00 – 18.00
– Vineri: 8.00 – 16.00

Problemele specifice persoanelor vârstnice reprezintă puncte de interes major pentru societatea actuală, având în vedere fenomenul de îmbătrânire tot mai accentuat din ultimii ani. Dacă ar trebui să alcătuim o listă a problemelor cu care se confruntă vârstnicii clujeni, am putea să le menţionăm pe cele identificate în timpul celor 17 ani de activitate şi anume cele legate de:  sănătatea fizică şi psihică specifice vârstei înaintate, independenţa financiară şi fizică, de abuzuri sau dependenţe. Cea mai acută dintre probleme este aceea legată de marginalizarea socială a vârstnicului, odată cu pensionarea.

Prin Hotărârea de Consiliu Local cu nr. 242 din 14.07.1998 s-a aprobat înfiinţarea Centrului de zi pentru vârstnici nr.1, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, situat pe str. Şt. O. Iosif, nr. 1-3, relocat pe str. Horea nr.57 în perioada derulării lucrărilor de reamenajare.

Această instituție a fost una dintre primele de acest gen înfiinţate în ţară iar finalizarea proiectului de modernizare a transformat-o într-o instituție de top în domeniu asistări persoanelor vârstnice.

,,Centrul multifuncţional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 1, de pe strada Şt. O. Iosif nr.1-3”, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 1, face parte dintr-un program de proiecte propuse și aprobate prin Planul Integrat de Dezvoltare și contribuie în mod direct la realizarea priorităților de dezvoltare ale infrastructurii sociale.

Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni, iar lucrările au fost demarate în 30 ianuarie 2013. Proiectul are o valoare totală 5.399.454,22 lei, din care 5.328.701,82 lei este asistenţa financiară nerambursabilă, iar 177.326,44 lei reprezintă contribuţia municipiului.

Prin modernizarea „Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 1, str. Şt. O. Iosif, nr. 1-3 ”din Municipiul Cluj-Napoca s-a realizat: creşterea cu 897.60 mp a suprafeţei utile reabilitate, modernizate şi extinse a centrului, creşterea capacităţii centrului de la 70 de locuri în prezent, la 234 de locuri, crearea a 5 facilităţi destinate persoanelor cu dizabilităţi, respectiv a unui lift accesibil şi persoanelor cu mobilitate redusă şi a patru grupuri sanitare adaptate necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi, dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor centrului, specifice desfăşurării activităţilor pentru care este acreditat Centrul: dotări pentru îmbunătăţirea calitativă a activităţilor derulate în prezent şi dotări pentru noi activităţi de educaţie, integrare/reintegrare socială, recreere (gimnastică medicală, fizioterapie, kinentoterapie, informare şi consiliere), crearea de noi spaţii şi echiparea acestora cu mobilier şi aparate de specialitate în vederea desfăşurării de noi activităţi de educare, recreere, reintegrare socială şi recuperare fizică medicală, asigurarea accesului gratuit la servicii sociale îmbunătăţite, crearea a două noi locuri de muncă permanente (1 kinetoterapeut şi 1 fizioterapeut) şi înlesnirea comunicării între persoanele vârstnice în scopul creşterii nivelului de socializare a acestora.

vezi REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Criterii : – pensionari

 • domiciliu în municipiul Cluj-Napoca

Acte necesare:

C.I. 
Cupon  de pensie
Adeverință medicală elibertă de medicul de familie/specialist (pentru kineto și fizioterapie) în care să fie menționate afecțiunile cronice

Serviciile oferite prin Centrul multifuncţional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 1, contribuie la creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor vârstnice, prin următoarele categorii de servicii:

 • asigurarea de servicii sociale integrate pentru persoane ce aparţin unor categorii defavorizate de locuitori;
 • creşterea accesului la servicii sociale de calitate pentru grupuri sociale care sunt supuse riscului de marginalizare socială;
 • servicii de socializare şi petrecere a timpului liber oferite în cadrul Centrului de zi pentru vârstnici nr.1 care contribuie major la reducerea izolării şi a separării de comunitate a persoanelor vârstnice, prin facilitarea participării acestora la o serie de activităţi variate, derulate în colectivitate:
 • jocuri logice (şah, scrable, sudoku), jocuri de societate (rummy, table, cărţi), jocuri de perspicacitatea, activarea memoriei şi îndemânare (rebus, puzzle, integrame) în fiecare zi a săptămânii;
 • citirea presei şi discutarea evenimentelor importante;
 • discuţii de grup pe teme legate de: sănătate, relaţionarea cu ceilalţi, educaţie civică miercuri, ora 11, săptămâna 2 şi 4;
 • ateliere de creaţie lucru de mână marţi, ora 12, atelier de pictură, miercuri, ora 13;
 • competiţii pe diferite teme: cunoştinţe generale, umor, bune maniere, religie, sănătate,…
 • dezbateri literare în cadrul Cercului literar Şt. O. Iosif miercuri, ora 11, săptămâna 1 sau cultural-ştiinţifice în cadrul Cercului cultural-ştiinţific Ana Aslan miercuri, ora 11, săptămâna 3;
 • curs de însuşire a unor noţiuni de bază pentru reuşita unei conversaţii în lb. engleză vineri ora 11;
 • curs de utilizare a PC-ului şi a serviciilor de internet vineri, ora 12,30 ;
 • reflexoterapie cu ajutorul voluntarilor specialişti în această tehnică de recuperare medicală vineri , ora 9-11;
 • organizarea de mese festive şi seri dansante pentru sărbătorirea zilelor de naştere sau onomastice, sau pentru marcarea unor evenimente importante din viaţa vârstnicilor, membri ai Centrului de zi nr.1, în fiecare zi de joi;
 • vizionare de filme, audiţie muzicală;
 • realizarea unor excursii în judeţele limitrofe, a unor schimburi de experienţă cu vârstnicii care frecventează Centrele de zi din alte localităţi
 • servicii de consiliere socială şi psihologică (terapii de grup prin teatru, muzică, dans, umor) oferite prin intermediul personalului de specialitate a Centrului multifuncţional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 1 au ca scop: identificarea problemelor beneficiarilor, stabilirea unor metode individualizate de asistenţă şi îngrijire (în funcţie de abilităţile şi dorinţele personale), întocmirea unei fişe de evaluare personală (evaluare a abilităţilor emoţionale, cognitive şi aptitudinale).
 • servicii de kinetoterapie și fizioterapie pentru recuperare fizică și medicală oferite de specialiști în domeniu.

Afis (3)

 

20160615140731519_0001

20160615_144148

Lista cu magazinele afiliate pentru tichetele sociale

Descarca document

INVITATIE

afis-varstnici

Galerie foto 1