image_pdfimage_print

        

            Prevenirea separării copilului de familie, urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului şi al modului în care părinţii îşi exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti, prevenirea comportamentelor abuzive şi a violenţei în familie, prevenirea încălcării drepturilor copilului şi efectuarea de acţiuni (campanii, programe de prevenţie) de identificare a problemelor la nivel comunitar şi de intervenţie asupra acestora, monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate, identificarea și monitorizarea copiilor aflați în situații de risc.

 

Atribuţii

 • Monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • Realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
 • Efectuarea formalităţilor administrative pentru înregistrarea naşterii copilului părăsit într-o instituţie sanitară şi a copilului găsit;
 • Întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separării copilului de părinţii săi şi urmărirea obiectivelor propuse;
 • Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 • Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii;
 • Asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • Asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;
 • Vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii;
 • Înaintează propuneri, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;
 • Urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
 • Identificarea cazurilor de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate, planificarea intervenţiei şi asigurarea de servicii primare, după caz;
 • Monitorizarea cazurilor de violenţă în familie din unitatea teritorială deservită; asigurarea accesului la informaţii la cererea organelor judiciare şi a partilor sau reprezentanţilor acestora;
 • Identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate în conflict şi îndrumarea acestora spre servicii de specialitate;
 • Sprijinirea victimelor violenţei în familie, inclusiv prin programe de recuperare a sănătăţii şi de reinserţie socială;
 • Asistarea agresorilor familiali prin înlesnirea accesului la tratamente psihologice, respectiv psihiatrice, de dezalcoolizare, de dezintoxicare, după caz;
 • Realizarea managementului de caz în domeniul protecţiei copilului şi al violenţei în familie;
 • Asigură iniţierea şi menţinerea de relaţii de bună colaborare şi parteneriate între Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi serviciile şi instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, organisme publice şi private autorizate, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Se preocupă de organizarea de evenimente cu caracter social alături de serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • Realizarea de acţiuni de lobby şi advocacy;
 • Promovarea imaginii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • consiliere informațională;
 • consiliere administrativă;
 • consiliere psihologică;
 • consilere familială;
 • medierea relațiilor dintre părinți, dintre părinți și copii
 • medierea relației client-instituții publice și organisme private acreditate;

 • copiii aflati in risc de separare de parinti;
 • copiii a căror parinti sunt plecati in strainatate;
 • copiii care au avut o masura de protectie speciala si ulterior au fost reintegrati in familie;
 • toti copiii a caror drepturi sunt încălcate;
 • copiii predispusi abandonului scolar, se confruntă cu probleme de absenteism;
 • copiii aflati in risc de abuz si neglijare sau exploatare
 • copiii care se confruntă cu violență în familie precum si familiilor acestora;
 • familiile predispuse aparitiei fenomenului violentei in familie,
 • adolescente si femei predispuse abandonului copilului și a apariției sarcinilor nedorite;
 • membrii comunității clujene.

 •       Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj
 •       Inspectoratul Scolar Judetean Cluj (unitati de invatamant prescolar si scolar),
 •       Inspectoratul Judetean de Politie Cluj –compartiment prevenire,
 •       Direcția de Sănătate Publica a județului Cluj,
 •       UNICEF,
 •       Alliat,
 •        Asociatia Atena Delphi,
 •       Fundatia Estuar,
 •       Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Cluj,
 •       Fundatia Crestina Diakonia,
 •       United Way Romania,
 •       Asociatia Preventis,
 •       Uniunea Crestina din România,
 •       Fundatia de Caritate Herald,
 •       Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj
 •       Consortiul International Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice,
 •       Asociația Femeilor Împotriva Violenței ARTEMIS,
 •       Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
 •       Societatea Civilă de Avocaţi „Szatmari-Filip, Pop, Soporan”,
 •       Societatea Civilă de Avocaţi „REVNIC ŞI ASOCIAŢII”,
 •       Asociația Comunitară a Romilor din Coastei,
 •       Fundația AltArt,
 •        Asociația Victoria Împotriva Violenței Abuzului și a Discriminării- VIVAD

Localizare: Str. Venus fn

Tel. : 0264-535044, 0372798197, 0372798524, 0372798997;

Email: protectiacopilului@dasmclujnapoca.ro